KURS I YRKESKOMPETENSBEDÖMNING

14 december 2017 kl.10:00 – 16:00 Södra Allégatan 1 B, Göteborg
Genom samarbete med Kulturakademin Trappan och projektet ”För ökad mångfald” har Teatercentrum fått möjlighet att erbjuda våra medlemmar den kurs i yrkeskompetensbedömning som Kulturakademin Trappan arrangerar i december.

Friktionskraft logo orange kopia

 

 

 

Vi är medvetna om att inbjudna kommer med kort varsel, men för er som har tid och möjlighet kan detta vara nyttig och användbar kunskap om ni i framtiden får behov av att kunna genomföra en kompetensbedömning, på egen hand eller genom uppdrag från Arbetsförmedlingen Kultur.
Under utbildningsdagen får ni dels en introduktion från Kerstin Littke i hur SEQF-klassificeringen fungerar, hur den relaterar till EU och hur det påverkar när det kommer personer med utbildning från andra länder som behöver få sina kunskaper validerade. Dels en genomgång av verktyget för validering och möjlighet att ställa frågor utifrån era respektive verksamheter.
För att kunna utföra en yrkeskompetensbedömning på ett sätt som känns rättssäkert både för er som arbetsgivare och för den nyanlända arrangeras denna kurs och introduktion till en lättanvänd standard.
Kursen är kostnadsfri.
Utförlig presentation av kursdagen här.
Reseersättning
Inom ramen för Friktionskraft ersätter Teatercentrum medlemmars resekostnader för deltagande i kursen. Anmälan om reseersättning görs till friktionskraft@teatercentrum.se.
Sista anmälningsdag: Måndag 11 december 2017
KURSANMÄLAN direkt till Ulla Berg Svedin, se nedan: 

Kulturakademin Trappan logo STOR

Cultural Training Programme
for professionals in film, tv and the performing arts
Ulla Berg Svedin
Projektledare
+46(0)70 7755980
ulla@kulturakademintrappan.se
www.kulturakademintrappan.se
Kulturakademin Trappan är en ideell förening
som bedriver kompetensutveckling för professio- 
nellt yrkesverksamma inom scenkonst, musik, 
film och tv med stöd från Västra Götalandsregionen

Grafikhuset