kulturskaparen
kulturskaparen


En konsekvens av kulturpolitikens regionalisering tycks vara
att en tätare dialog mellan politiker, tjänstemän ochkonstutövare växt fram i samband med att de regionala kulturplanerna har tagit form och revideras. Kanske är det därför kulturskaparens förutsättningar och villkor nu lyfts fram som en viktig del i Region Västerbottens regionala utvecklingsarbete.

Med utgångspunkt i den regionala kulturplanen bjuder Region Västerbotten, i samverkan med KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), Konstnärsnämnden och Teatercentrum norra regionen in till en dialogdag på temat ”att vara professionell kulturskapare i Västerbotten” den 15 maj i Umeå.

Kulturskapare och deras konstnärliga frihet går hand i hand med ett kulturliv som bidrar till ett öppet och dynamiskt samhälle. Men hur realiserar man en sådan vision? Hur ser villkor och förutsättningar ut för professionella kulturskapare som vill vara verksamma i Västerbotten? Hur tar vi bättre tillvara på professionella kulturskapares kompetens?

Moderator för dagen är Fransesca Quartey, som tillträder som chef på Västerbottensteatern i höst. Teatercentrum norra håller i ett Open Space på eftermiddagen och medverkar gör bland andra Nina Björby, ordförande kulturberedningen Region Västerbotten, Anna Söderbäck, ordförande KLYS samt en rad verksamma fria kulturskapare – skådespelare, konstnärer, dansare, filmare med flera.

Du kan anmäla dig till evenemanget här. Västerbottens kulturplan 2012 – 2015 finns för nedladdning här.

 

Grafikhuset