Kreativa_platser_Komplexity Media
Kreativa_platser_Komplexity Media

Kreativa platser heter Kulturrådets nya bidrag som är en del av regeringens satsning Äga rum. Bidraget sätter platsen och människorna som bor där i centrum och ska fördelas till lokala samverkansprojekt som utgår från de boendes behov och önskemål. Från den 1 juni 2016 har förordningen för bidraget trätt i kraft.
Bidraget ska delas ut till kulturprojekt i bostadsområden, som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik.

– Vi vill stödja de kreativa krafter som finns runt om i Sverige och som kanske inte tar del av de ekonomiska stöd som finns. Vår förhoppning är att satsningen får fler människor att bidra med sin kompetens till kulturlivet, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Minst en kulturaktör i partnerskap
Sökande måste vara lokala partnerskap med minst tre aktörer, varav minst en ska vara verksam lokalt och minst en ska vara kulturaktör. Partnerskapet kan bestå av oväntade samarbeten mellan en blandning av aktörer, både inom och utanför kultursektorn.

Guide för sökande
Kulturrådet har tagit fram en guide för sökande med information om bidraget Kreativa platser, Äga rum-satsningen, kriterier för att söka samt hur man ansöker. Hämta guiden här.

Första ansökningsperioden är öppen 25 augusti – 22 september 2016: Ansökan
Nästa ansökningsperiod öppnar i mars 2017.

Informationsturné runt om i landet
Med start den 13 juni åker Kulturrådet på informationsturné runt om i landet för att berätta om Äga rum och Kreativa platser. Under Almedalsveckan finns Kulturrådet och Statens konstråd på plats och berättar om satsningen under en frukostträff den 4 juli. Schema för informationsturnén.

Läs mer på Kulturrådets hemsida:
Kreativa platser – en del av Äga rum
Konst händer – en del av Äga rum

Foto: Komplexity Media

Grafikhuset