Sm
Sm


Regeringens Kulturbudget 2014 bjuder fortsatt smal diet för den fria scenkonsten. Ännu ett år utan kostnadsuppräkningar i anslagsnivån innebär ännu ett år med reellt minskat anslag till fria grupper.
 Ingen av regeringens prioriteringar berör det fria professionella kulturlivets villkor och förutsättningar och medborgarnas möjlighet att möta och ta del av ett fritt kulturliv i hela landet.

Årets kulturbudget är ännu en besvikelse. Likt tidigare års kulturbudgetar saknas en uppräkning av bidragen som tar hänsyn till pris- och löneutvecklingen. Villkoren för de fria teatrarna försämras därför ytterligare. Den aktuella kulturbudgeten kommer att ge omedelbara negativa konsekvenser för landets fria teatrar. Värre är dock den långsiktiga trend som vi nu åter bevittnar. Vi är redan i ett läge där våra medlemmar sliter för att få det att gå ihop ekonomiskt för att erbjuda sina anställda skäliga löner och anställningsvillkor. Resultatet av ett ständigt krympande anslag är färre föreställningar och färre fria teatrar. Ett fattigare svenskt kulturliv helt enkelt. Den här trenden måste vändas. – Rolf S. Nielsen, ordförande Teatercentrum

Grafikhuset