-1
-1

Kanslier:

Teatercentrums huvudkontor

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
E-post: kansli@teatercentrum.se

 

 

Nationell verksamhetsledare Lena Gustafsson
E-post: lena.gustafsson@teatercentrum.se
Telefon: 0707 17 87 30

 

Teatercentrum Norrachristina

Östra Rådhusgatan 8 b
903 26 Umeå

 

 

 

Regional verksamhetsledare Christina Degerström
E-post: christina.degerstrom@teatercentrum.se
Telefon: 0702 82 65 60

 

Teatercentrum Östraanders

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
E-post: ostra@teatercentrum.se

 

 

 

Regional verksamhetsledare Anders Lorentzon
E-post: anders.lorentzon@teatercentrum.se
Telefon: 0707 42 65 60  (tidigare nummer, 08-651 05 88, har upphört)

 

Teatercentrum Västramarcus

OBS! NY ADRESS!

Södra Allégatan 1B
413 01 Göteborg
E-post: vastra@teatercentrum.se

 

Regional verksamhetsledare är Marcus Lilliecrona (föräldraledig).

Ärenden hänvisas till
Vikarierande verksamhetsledare Karin Vestlund
E-post: karin.vestlund@teatercentrum.se
Telefon: 0736-84 51 08

 

Teatercentrum Södralars

Bergsgatan 29
214 22 Malmö
E-post: sodra@teatercentrum.se

 

 

 

Regional Verksamhetsledare Lars Dahlquist
E-post: lars.dahlqvist@teatercentrum.se
Telefon: 070 555 41 86

 

anneli

 

 

 

 

 

Regional Kommunikatör/producent Anneli Sandell

E-post: anneli.sandell@teatercentrum.se
Telefon:  0702 26 23 72

 

 

För pressfrågor:

Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum.jenny
Telefon: 073-803 94 93
E-post: jenny.forslund@teatercentrum.se

 

 

 

 

 

 

 

Rolf S Nielsen, vice ordförande Teatercentrum.rolf
Telefon: 0739 31 00 84
E-post: rolf.s.nielsen@teatercentrum.se

 

 

 

 

 

 

 

Teatercentrums övriga styrelseledamöter nås via e-post förnamn.efternamn@teatercentrum.se

Grafikhuset