insektsbild2
insektsbild2

Det talas mycket just nu om distribution av konst via digitala verktyg, på Internet, via mobiler, plattformar eller appar. Det talas om att mer konst ska distribueras till fler via alla dessa digitala verktyg. Det talas betydligt mindre om det konstnärliga innehållet i denna kontext.

Distributionsplattformarna och apparna är betydelselösa utan ett innehåll. Det krävs konstnärer och deras idéer för att skapa det spännande innehåll som de digitala verktygen kan arbeta med. Inte bara för distribution av ett konstnärligt innehåll, utan för nya konstnärliga uttryck med hjälp av nya verktyg och möjligheter.

Seminariet KONST MED DIGITALA VERKTYG fokuserar på just det senare. Vi har bjudit in tre ledande konstnärskollektiv som på olika sätt använder sig av och skapar konst via de nya möjligheter som digitala verktyg av olika slag kan erbjuda.

VAR? MOOMSTEATERN I MALMÖ. NÄR? TISDAG 4 MARS KL 09.30-14.30. ÖPPET FÖR ALLA. FRITT INTRÄDE.

ANMÄL DIG TILL: anneli.sandell@teatercentrum.se

INSECTOTROPICS

Insectotropics är ett Barcelona-baserat konstnärligt kollektiv som består av utövare från olika konstnärliga områden, som undersöker både den audiovisuella världen och myternas värld. Kompaniet bildades 2011 och har rötter i den katalanska gatuteatertraditionen. Deras projekt mixar olika konstdiscipliner live på scenen; multimediashow, realtidsvideo och fysiskt skådespel. Insectotropics interagerar mellan sina olika discipliner och konstnärliga språk, för att skapa nya tvärvetenskapliga föreställningar. De beskriver sig själva som ett konstnärligt forskningsprojekt som undersöker de visuella och begreppsmässiga möjligheterna till berättande genom olika konstnärliga språk, som förenas av en gemensam berättelse.

http://www.youtube.com/watch?v=N17FahkNqcg

http://www.insectotropics.com

RATS TEATER

RATS Teater- Research in Artistic TechnologieS, från Kista, gör digitala teaterproduktioner på webben, i mobilen och i det offentliga rummen. Teatern har formats av de fria konstnärer och forskare som arbetat i olika produktioner. Genom att kombinera teater och teknik i samarbete hittar de nya sätt att nå ut med teater och scenkonst. RATS vill verka för konstnärlig förnyelse och för att teatern ska nå en bredare publik i Sverige och internationellt. De vill öka tillgången till scenkonst främst för unga, och driva utvecklingen kring konstnärliga produktioner. Ett av deras projekt är Women In Science, en modern trilogi om kvinnliga forskare som har gjort historiska vetenskapliga upptäckter som fortfarande är betydelsefulla för dagens forskning. Trilogin utmanar traditionell teater genom att använda sig av innovativ teknik i scenrummet.

För mer info:

http://ratsteater.se/

TEATR WEIMAR

Teatr Weimar är ett scenkonstkollektiv som bildades i Malmö 2003. Scenkonstnärer inom olika yrken är knutna dit och de arbetar konsekvent med att utveckla teatern som konstform, de arbetar tvärkonstnärligt och processuellt. Teatr Weimar experimenterar med teaterns berättarformer med hjälp av skådespeleri, video, rum och musik. Radiowy.se är Sveriges ledande hörspelsscen och drivs med stöd av Teatr Weimar och Framtidens Kultur. Teatr Weimar har även ett förlag, Jena Press, för samtida dramatik och teater-teori.

För mer info:

http://www.teatrweimar.se/

Grafikhuset