kirsten_ruta_2
kirsten_ruta_2

”KIRSTEN – rätten att välja sitt eget liv”

Teater Sagohuset.

Premiär 20 september.

Föreställningen ”Kirsten”  ingår i ett flerårigt projekt där Teater Sagohuset på olika sätt och med olika målgrupper arbetar med frågor kring heder och frihet.

Hösten 2012 satte Teater Sagohuset upp föreställningen ”Den sovande prinsen”, för barn mellan 5 och 9 år, som spelades 2013 och som ska spelas parallellt med ”Kirsten” under 2014. Projektet avslutas 2015 med en nyskriven pjäs om Fadime Sahindal (född 1975) som mördades av sin far 2002.

”Kirsten” bygger på en ballad från medeltidens Danmark där prinsessan Kirsten ser till att bli gravid för att slippa tvångsgifte. Kungen anordnar en bal där Kirsten ständigt blir uppbjuden till dans. Han har beordrat sina män att aldrig låta henne vila. Kirsten inser att hans avsikt är att dansa henne till döds och därmed återställa familjens heder.

Föreställningen ”Kirsten – rätten att välja sitt eget liv” ingår i ett omfattande pedagogisk paket.

 För mer information se här!

Grafikhuset