TCO_brun
TCO_brun

 

Teatercentrum Östra har gjort en sammanställning över de fria teatrarnas verksamhet i Östergötland. Genom en enkät har vi samlat in statistik för den omfattande verksamhet som den fria scenkonsten gör i länet.
Det kan vara ett ganska unikt material. Oss veterligen så kan det vara första gången som något gjort en sammanställning över den fria scenkonsten i Östergötland.

Materialet visar både hur hur mycket man spelade, hur mycket publik man hade och hur stora intäkter man hade. Det visar också hur man är organiserad och att man hade lika stor andel kvinnor som män anställda under 2013.

Sammanfattning:
Antal föreställningar: 610 st
Antal publik: 49 147 personer
Totala intäkter: 5 196 265 kr
Anställda: 73 personer (37 kvinnor och 36 män)
Hela materialet finns att ladda led här!

Följande teatrar har deltagit: Norrköpings Teaterkompani, Sarring Kulturproduktion AB, Vadstena Nya Teater, Svartå Soffteater, Musikteater Gulasch, Papanella berättarteater, Shakespeare på Gräsgården, Teater Fenix och Teater Pelikanen.

Kartläggningen är gjord på uppdrag av Regionförbundet ÖSTSAM

Grafikhuset