bolero
bolero

Vägen till Bolero har spelats på den internationella festivalen World Harmony Puppet Theatre i Bangkok och spelas på en internationell teaterfestival i Ryssland under september 2015. Våren 2016 är det äntligen dags för föreställningen att turnera i Västra Götaland och övriga Sverige.

På en liten teater repeterar en liten orkester ett stort stycke musik. Alla musikerna har olika förutsättningar liksom olika instrument, men de har också något gemensamt, att framföra Maurice Ravells klassiska stycke Bolero. Men hur skall det gå för den lilla strävsamma orkestern när allmänmänskliga problem hotar att splittra gruppen? Kommer cellisten att vara frisk till premiären? Och varför kommer hornisten alltid för sent? Vad är det som händer med fagottspelaren under repetitionerna och stråkarna, kan de samsas över ordningen som den redan pressade dirigenten vill ha?

Idag sker de flesta barns möte med den klassiska musiken genom film eller tv-spel där musiken skapar en bakgrund eller fond för ett annat medium. Med föreställningen Vägen till Bolero vill Teater Sesam genom en lekfull presentation avdramatisera mötet med den klassiska musiken. Vi vill ge barn möjlighet att komma i kontakt med symfoniska instrument, både visuellt och musikaliskt, samt ett tillfälle för barnen att fascineras över den magiska värld som en orkester kan skapa.

Kontakta Teater Sesam för mer turnéinformation: www.teatersesam.se

Grafikhuset