sskola131121
sskola131121

Den 21 november genomförde Teatercentrum en inspirationsdag om Skapande Skola.Det blev en välbesökt dag där vi presenterade en mängd spännande och inspirerande projekt. Det är hit många skolor kommer för att nätverka, lyssna till vad som händer på andra skolor och ta del av erbjudande från kulturlivet i form av dans-, film-, musik och teater. Som avslutning bjöds publiken, dvs lärare och skopersonal tillsammans med kulturskaparna in att delta i en diskussion kring skapande skola. Där vi bland annat diskuterade finansiering, kvalitet och vikten av att involvera hela kollegiet i processen. Något som flera betonade var en av framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt.

Farhågorna handlar om vart kvaliteten tar vägen när de medel som skolorna får hlea tiden blir lägre i förhållande till vad man sökt.

Trots dessa farhågor så kommer vi att genomföra en ny inspirationsdag även 2014.

Inspirationsdagen sker i samarbete med DIS, Länsmusiken, Film Stockholm, Teatercentrum Östra Regionen m.fl

Myndigheten för kulturanalys håller just nu på att göra klart en rapport om Skapande skola som beräknas vara klar till i början av december. Där kommer det förhoppningsvis att finna

Grafikhuset