Sodra_Logo_mot_grön
Sodra_Logo_mot_grön


Malmö har gjort sig känt för att ha ett rikt teaterutbud. Välförtjänt får man lov att säga, utbudet är inte bara stort, det varierar, är spännande, ibland nyskapande och det finns utrymme för experiment och utveckling. Den fria teatern bidrar i hög utsträckning till allt detta.

Men i vilket sammanhang befinner sig egentligen den fria teatern? Vilka är existensvillkoren? Om det nu produceras så mycket bra scenkonst i Malmö måste det ju vara något som fungerar. Men vad är det?

Vi vill undersöka från två håll, från teaterns och från stadens.

MÅNDAG 18 NOV, KL 19-21 TEATERHÖGSKOLAN

SAMTAL ETT – VÄXTHUS ELLER ÖKEN?

Här fokuserar vi på produktions- och existensvillkoren för teatrarna och då främst framgångsfaktorerna. Vad är grogrunden, förutsättningarna som gör att så mycket bra teater görs i just Malmö? Malmös demografiska, etniska och socioekonomiska värden? Ekonomiska förutsättningar? En god dialog med beslutsfattare och tjänstemän? En god dialog mellan det fria scenkonstlivet och institutionerna? Nätverk? Regionala satsningar som resurscentrum för scenkonst? Högskolan?

Samtalsledare: Theresa Benér

Panel: Teater InSite – Matthias Hahne Thorbjörnsson, Malmö Stadsteater – Jesper Larsson, Teater InterAkt – Sara Larsdotter, Teater 23 – Iben West, Teatr Weimer – Jörgen Dahlqvist.

MÅNDAG 25 NOVEMBER 19-21 TEATERHÖGSKOLAN

SAMTAL TVÅ – PLANTA ELLER KAKTUS?

Vilka värden för teatern tillbaka till staden? Goodwill – vad är den värd? Som mötesplats – vad är det värt? Konstnärligt – vad är det värt? Hur tar man tillvara dessa värden och skapar goda förutsättningar för utveckling, i dialog mellan staden och teatern?

Samtalsledare: Theresa Benér

Panel: Daniel Sestrajcic – Ordförande Malmö Kulturnämnd, Kent Sjöström – Forskare Teaterhögskolan, Kathrine Winkelhorn – Adjunkt K3 Malmö Högskola, Björn Gunnarsson – Kulturskribent HD.

Grafikhuset