Konstnärligt innehåll och möjligheter med digital spridning och digitala verktyg för scenkonsten

Teatercentrum Södra och Kulturkraft Syd arbetar båda med utveckling, undersökande eller kompetenshöjning i relation till ovanstående. Vi vill nu tillsammans bjuda in er till det första av flera samtal.

Målet är att skapa en samlad bild av pågående aktiviteter i region Skåne i relation till ovanstående rubrik med fokus på scenkonsten och att undersöka om det finns utvecklingslinjer och/eller behov som kan anses vara gemensamma för många och där vi antingen med befintliga resurser kan få en bättre utväxling genom samarbete eller kunskapsöverföring, eller gemensamt kan framföra önskemål till beslutsfattare/bidragsgivare.

När: Torsdag den 14 maj kl 09.30-12.00.
Var: Kulturhuset Mazetti, Bergsgatan 29.

Läs hela inbjudan

Välkommen
Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Teatercentrum Södra
Robert Karlsson, verksamhetsledare Kulturkraft Syd

OSA senast den 10 maj.

Grafikhuset