paragraf
paragraf

Teatercentrum sluter kollektivavtal med Teaterförbundet avseende fria professionella teatrar i Teatercentrum. Det aktuella avtalet gäller tiden 1 januari 2013 t.o.m. 31 mars 2016. Nu finns äntligen hela kollektivavtalet i uppdaterad version att hämta på Teatercentrums hemsida under Avtal / Dokument.

Grafikhuset