Bildförsökigen
Bildförsökigen

 

GUPPY är ett 2-årigt samarbetsprojekt mellan Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr. Projektet ska stärka och vidareutveckla en norrbaserad scenkonstbransch genom att föra samman fria professionella utövare i norra regionen, och erbjuda kompetensutvecklande aktiviteter och möten. Projektet beviljas regionala stöd om 70 000 kr för genomförande av år 1 under 2016.

GUPPY är tänkt att främja möjligheterna för fria professionella scenkonstutövare att ackumulera kännedom och kunskap om varandra. Projektet ska presentera workshops, laborationer, experiment eller andra tillfällen till fördjupning i tekniker, metoder eller konstgrepp. Aktiviteterna erbjuder också en social och professionell kontaktyta där aktörer som lever inom norrlänen på fast basis kan träffa aktörer som turnerar eller arbetar per projekt här. Projektets innehåll utformas i samarbete med institutioner som till exempel NorrlandsOperan Dans och etablerade arrangemang, till exempel utbudshelgen Scenkonstdagarna eller festivaler. GUPPY syftar till att aktivera den kollegiala och kreativa kontaktytan mellan individer som är yrkesverksamma på scenkonstområdet i norra Sverige, och främja en ökad mobilitet.

GUPPY genomförs med stöd av Lanstinget Norrbotten, Region Västerbotten, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. GUPPY ägs av Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr.

Tipsa GUPPY
Bär du på tankar och idéer som kan bli en del av GUPPY?
Kontakta gärna oss via mejl.

bild
Danslabb på Dansens Hus, Stockholm i slutet av 2011
Foto: Christina Degerström

Kontakta GUPPY
Christina Degerström, verksamhetsledare Teatercentrum Norra regionen, Umeå
e-post christina.degerstrom@teatercentrum.se
Amanda Billberg, administratör Danscentrum Norr, Umeå
e-post danscentrumnorr@gmail.com

Grafikhuset