Friktionskraft ikon webbruta 1375x917-08
Friktionskraft ikon webbruta 1375x917-08

KOMPETENSLYFT OCH KUNSKAPSINJEKTION 
FÖR ÖKAD MÅNGFALD I DEN FRIA TEATERKONSTEN

/// För aktuella aktiviteter rulla sidan nedåt

Det är i kontaktytan mellan olikheter som friktionskraft uppstår och arbete kan omvandlas till värme. I det konstnärliga arbetet är det friktionskraften som skapar dramatiken, men i gestaltning, arbete och relationer tenderar välbekanta normer och stereotyper att dominera. Valet faller ofta på det vi redan kan och känner till, i strävan efter en så friktionsfri arbetsmiljö och vänkrets som möjligt. Men när omvärlden förändras riskerar vi att förlora riktning. Utan friktion är det svårt att komma vidare.

Friktionskraft logo orange transparent

Vid Teatercentrums Riksdeltagarmöte 2015 antog medlemmarna en Mångfaldspolicy, för ett medvetet normkritiskt och normkreativt arbete i verksamheternas alla delar.

Projektet Friktionskraft innebär ett kompetenslyft och en kunskapsinjektion till fria teatrar i hela landet. Med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse kommer Teatercentrum under 2017-2018 genomföra ett antal likvärdiga aktiviteter, seminarier, workshops etc, i fyra regioner. Genom projektet vill vi skapa ett gemensamt incitament för ett långsiktigt mångfaldsarbete bland våra medlemmar, de fria teatrarna, branschkollegor, teaterföreningar och andra arrangörer med syfte att utveckla scenkonstens konstnärliga innehåll och uttryck och bidra till en inkluderande och mångfaldigad scenkonstutveckling i Sverige.

Med Friktionskraft förstärker vi den fria teaterkonstens rörelse i nya riktningar!

Se även Utspel Maj 2017.

FÖRVÄNTAT ELLER ÖVERRASKANDE

ETT ANALYSVERKTYG OM NORMER, INKLUDERING OCH KONSTNÄRLIGA VAL INOM SCENKONST

Som en del av Friktionskraft presenterar Teatercentrum ett analysverktyg som vi hoppas ska vara till stöd och inspiration för både teatrar och arrangörer att systematiskt och över längre tid reflektera och diskutera kring mångfald i det egna arbetet.

Hämta analysverktyget Förväntat eller överraskande här >>>

Läs även om analysverktyget i Utspel Maj 2018 och under Tema Friktionskraft nedan.

 

AKTIVITETER

Här publicerar vi inbjudningar och information om aktuella aktiviteter inom Friktionskraft.

/// Teatercentrums medlemmar är välkomna med önskemål och förslag. Läs mer här.

inspirationsseminarier om normkreativa och inkluderande arbetsmetoder

Med exempel från Teatercentrums medlemmar, samtal och diskussion.

/// FESTIVAL NORMAL, 6-8 december, Umeå
Ögonblicksteatern bjuder in till Festival Normal och sätter fokus på scenkonst som problematiserar våra föreställningar om vad som är ”normalt” och skapar rum för andra berättelser och bilder än scenkonstvärlden vanligtvis presenterar. Festivalen syftar till att skapa diskussion och förändring kring normer inom scenkonsten. Vem utövar? Vem besöker? Vilka rum? och Vilket innehåll? >>> MER INFORMATION och ANMÄLAN HÄR.

/// HUR MÅR DEN QUEERA SCENKONSTEN IDAG, 14 augusti 14.00-14.45, Bältesspännarparken, Göteborg
Scensveriges verksamhetschef Ulricha Johnson leder ett samtal med scenkonstaktörer som aktivt arbetar med HBTQ+ perspektiv för att ta tempen på den queera scenkonsten idag. Mer information HÄR

/// INSPIRERANDE PRAKTIKER OCH METODER, 1 juni 2018 kl.9:00-17:00, Kulturhuset Mazetti, Malmö.
med Teater InterAkt, Teater JaLaDa, Teater Reagera, Teater Theatron och Öresundsteatern
Fem sydsvenska teatrar har de senaste åren fått över 20 miljoner kronor sammanlagt för att arbeta med mångfald, inkludering, normkreativitet och frågor av social och samhällelig karaktär. Vi får under en dag höra teatrarna berätta om arbetet i och med projekten och att det inte alltid i första hand är föreställningen som redovisar teaterns arbete. Mer information HÄR.

/// VAL AV TILL TAL - Ett panelsamtal om tillgänglig scenkonstkommunikation vid TRETE-festivalen 2017.
Medverkande: Hanna Jansson & Ida Jarlgren från Kurage, Mario Castro Sepulveda & Line Janson från Teater 23
Moderator: Maureen Hoppers, kommunikatör med särskilt fokus på integration och mångfald
>>> LÄS mer och SE inspelning från samtalet här.

workshops

Friktionskraft bjuder in verksamma inom scenkonst att mötas i praktiskt utforskande workshops med utgångspunkt i specifik kompetens och erfarenheter från eget arbete med medvetet mångfaldperspektiv.

/// UTBILDNINGSDAG OM JÄMLIKHET OCH ANTIDISKRIMINERING i samarbete med Make Equal
18 september 2018, Umeå
Öppet för Teatercentrums medlemmar och nätverk i Norra regionen. Kontakta regional verksamhetsledare för mer information.

/// SYNTOLKNING – SÅ FUNKAR DET, 14 augusti 2018, Stora tältet i Bälstesspännarparken, Göteborg
En heldag i samband med Kulturkalaset och Westpride/Europride i Göteborg, med dragshow, lesbisk fars, improvisationsteater och seminarium, i samarbete med Stolt scenkonst. Vi bjuder in till workshop kring tillgängliggörande av scenkonst genom syntolkning med Syntolkning Nu. Mer information och anmälan här.

/// ATT BERÄTTA TILLSAMMANS,  med Petra Revenue, dramatiker och regissör och en av de konstnärliga ledarna på Teater Trixter. Genomfördes 27 november 2017 i Uppsala. Mer information här.

Tema Friktionskraft, bibu 2018 

Som en del av Friktionskraft har Teatercentrum tagit fram ett analysverktyg som kan användas av både teatrar och arrangörer, för normkreativt gestaltnings- och publikarbete. Modellen bygger på frågor kring de val vi gör och vilka konsekvenser dessa val får för form, innehåll och representation. Verktyg som kan underlätta för oss att få syn på vilka delar som bygger helheten.  Analysverktyget Förväntat eller överraskande lanseras med ett särskilt programtema under bibu 2018. Programtemat utgörs av fyra, slumpmässigt utvalda, föreställningar av fyra fria teatrar, medlemmar i Teatercentrum, som låter oss pröva verktyget i ett efterföljande publiksamtal kring några av analysfrågorna.

/// Medverkande och aktuell information här.

Publikarbete med mångfaldsperspektiv och normkreativa metoder

Praktiskt inriktade seminarium/verkstäder där arrangörer och producenter kommer samman i ett jämlikt möte kring gemensamma intressen och frågeställningar.

MEDLEMSMÖTE: ARBETSGIVARFRÅGOR MED MÅNGFALDSPERPEKTIV

Genomgång av innehåll och innebörd i Mångfaldpolicy och verktygslåda samt möte med AF Kultur Etableringen.
Målgrupp: personer med arbetsgivaransvar eller med delegerat arbetsgivaransvar. Medlemsinbjudan skickas regionalt. Kontakta regional verksamhetsledare för detaljer.

/// NORRA: 18 september 2018
/// SÖDRA: 19 april 2018
/// VÄSTRA: 31 januari 2018
/// ÖSTRA: 12 januari 2018

/// EXTRA: KURS I YRKSKOMPETENSBEDÖMNING, i samarbete med Kulturakademin Trappan och projektet För ökad mångfald.  Genomfördes 14 december 2017 I Göteborg. Mer information här.

Nationellt medlems- och nätverksforum

Öppet för medlemmar och anslutna till Teatercentrums nätverk.

/// 15 maj 2018 i Helsingborg i anslutning till bibu: NORMKREATIV KOMMUNIKATION, med Maria Niemi, kommunikationsstrateg och föreläsare – specialiserad på normkreativ kommunikation, vd och grundare av Hyvää Kommunikation. Mer information här.

InkluderingsdaG – RUM FÖR NORMKREATIV INKLUDERING

En heldagskurs om hur teatern kan bli en mer inkluderande arbetsplats; bli en del av ett större förändringsarbete som rör människors rättigheter, möjligheter och framtidsutsikter; starta processer som underlättar för fler att arbeta med, medskapa, uppleva och konsumera kultur. Kursdagen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Gävleborg och deras utbildning Kulturkommunikatör i Bollnäs.

/// Mer information här.

Normkreativ diplomering

Enligt modell som utvecklas av Settings med stöd av Allmänna Arvsfonden. Diplomeringen kvalitetssäkrar och stärker Teatercentrums interna kompetens som behövs för att organisationen ska kunna erbjuda ett kontinuerligt stöd för nuvarande och framtida medlemmars mångfaldsarbete och verksamhetsutveckling.

 

Med stöd från
Kulturstiftelsen_cmyk_NY kopia

Grafikhuset