Friktionskraft ikon webbruta 1375x917-08
Friktionskraft ikon webbruta 1375x917-08

KOMPETENSLYFT OCH KUNSKAPSINJEKTION 
FÖR ÖKAD MÅNGFALD I DEN FRIA TEATERKONSTEN

/// För aktuella aktiviteter rulla sidan nedåt

Det är i kontaktytan mellan olikheter som friktionskraft uppstår och arbete kan omvandlas till värme. I det konstnärliga arbetet är det friktionskraften som skapar dramatiken, men i gestaltning, arbete och relationer tenderar välbekanta normer och stereotyper att dominera. Valet faller ofta på det vi redan kan och känner till, i strävan efter en så friktionsfri arbetsmiljö och vänkrets som möjligt. Men när omvärlden förändras riskerar vi att förlora riktning. Utan friktion är det svårt att komma vidare.

Friktionskraft logo orange transparent

Vid Teatercentrums Riksdeltagarmöte 2015 antog medlemmarna en Mångfaldspolicy, för ett medvetet normkritiskt och normkreativt arbete i verksamheternas alla delar.

Projektet Friktionskraft innebär ett kompetenslyft och en kunskapsinjektion till fria teatrar i hela landet. Med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse kommer Teatercentrum under 2017-2018 genomföra ett antal likvärdiga aktiviteter, seminarier, workshops etc, i fyra regioner. Genom projektet vill vi skapa ett gemensamt incitament för ett långsiktigt mångfaldsarbete bland våra medlemmar, de fria teatrarna, branschkollegor, teaterföreningar och andra arrangörer med syfte att utveckla scenkonstens konstnärliga innehåll och uttryck och bidra till en inkluderande och mångfaldigad scenkonstutveckling i Sverige.

Med Friktionskraft förstärker vi den fria teaterkonstens rörelse i nya riktningar!

Se även Utspel Maj 2017.

 

AKTIVITETER

Här publicerar vi inbjudningar och information om aktuella aktiviteter inom Friktionskraft.

/// Teatercentrums medlemmar är välkomna med önskemål och förslag. Läs mer här.

Öppna inspirationsseminarier om normkreativa och inkluderande arbetsmetoder

Med exempel från Teatercentrums medlemmar, samtal och diskussion.

/// VAL AV TILL TAL - Ett panelsamtal om tillgänglig scenkonstkommunikation vid TRETE-festivalen 2017.
>>> LÄS mer och SE inspelning från samtalet här.

Konstnärliga workshops

Friktionskraft bjuder in konstnärligt verksamma att mötas i praktiskt utforskande workshops med utgångspunkt i specifik kompetens och erfarenheter från eget arbete med medvetet mångfaldperspektiv.

/// ATT BERÄTTA TILLSAMMANS,  med Petra Revenue, dramatiker och regissör och en av de konstnärliga ledarna på Teater Trixter. Genomfördes 27 november 2017 i Uppsala. Mer information här.

Tema Friktionskraft, bibu 2018 

Som en del av Friktionskraft ska Teatercentrum ta fram analysverktyg som kan användas av både teatrar och arrangörer, för normkreativt gestaltnings- och publikarbete. Modellen bygger på frågor kring de val vi gör och vilka konsekvenser dessa val får för form, innehåll och representation. Verktyg som kan underlätta för oss att få syn på vilka delar som bygger helheten. Lanseringen Friktionskrafts analysverktyg kommer att ske med ett särskilt programtema under bibu 2018. Programtemat utgörs av fyra, slumpmässigt utvalda, föreställningar av fyra fria teatrar, medlemmar i Teatercentrum, som låter oss pröva verktyget i ett efterföljande publiksamtal kring några av analysfrågorna.

/// Medverkande och aktuell information här.

Publikarbete med mångfaldsperspektiv och normkreativa metoder

Praktiskt inriktade seminarium/verkstäder där arrangörer och producenter kommer samman i ett jämlikt möte kring gemensamma intressen och frågeställningar.

MEDLEMSMÖTE: ARBETSGIVARFRÅGOR MED MÅNGFALDSPERPEKTIV

Genomgång av innehåll och innebörd i Mångfaldpolicy och verktygslåda samt möte med AF Kultur Etableringen.
Målgrupp: personer med arbetsgivaransvar eller med delegerat arbetsgivaransvar. Medlemsinbjudan skickas regionalt. Kontakta regional verksamhetsledare för detaljer.

/// SÖDRA: 19 april 2018
/// VÄSTRA: 31 januari 2018
/// ÖSTRA: 12 januari 2018

/// EXTRA: KURS I YRKSKOMPETENSBEDÖMNING, i samarbete med Kulturakademin Trappan och projektet För ökad mångfald.  Genomfördes 14 december 2017 I Göteborg. Mer information här.

Nationellt medlems- och nätverksforum

Öppet för medlemmar och anslutna till Teatercentrums nätverk.

/// 15 maj 2018 i Helsingborg i anslutning till bibu: NORMKREATIV KOMMUNIKATION, med Maria Niemi, kommunikationsstrateg och föreläsare – specialiserad på normkreativ kommunikation, vd och grundare av Hyvää Kommunikation. Mer information här.

InkluderingsdaG – RUM FÖR NORMKREATIV INKLUDERING

En heldagskurs om hur teatern kan bli en mer inkluderande arbetsplats; bli en del av ett större förändringsarbete som rör människors rättigheter, möjligheter och framtidsutsikter; starta processer som underlättar för fler att arbeta med, medskapa, uppleva och konsumera kultur. Kursdagen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Gävleborg och deras utbildning Kulturkommunikatör i Bollnäs.

/// NYA tillfällen, NYA ORTER våren 2018:  24 april i GÄVLE, 12 juni i STOCKHOLM - Mer information och anmälan här.

Normkreativ diplomering pågår!

Enligt modell som utvecklas av Settings med stöd av Allmänna Arvsfonden. Diplomeringen kvalitetssäkrar och stärker Teatercentrums interna kompetens som behövs för att organisationen ska kunna erbjuda ett kontinuerligt stöd för nuvarande och framtida medlemmars mångfaldsarbete och verksamhetsutveckling.

 

Med stöd från
Kulturstiftelsen_cmyk_NY kopia

Grafikhuset