FRIKTIONSKRAFT

KOMPETENSLYFT OCH KUNSKAPSINJEKTION 
FÖR ÖKAD MÅNGFALD I DEN FRIA TEATERKONSTEN

I kontaktytan mellan olikheter uppstår friktionskraft och arbete kan omvandlas till värme. I det konstnärliga arbetet är det friktionskraften i en specifik företeelse, ett beteende eller ämne som skapar dramatiken, men i gestaltning, arbete och relationer tenderar välbekanta normer och stereotyper att dominera. Valet faller ofta på det redan kända i strävan efter att få en så friktionsfri organisation och vänkrets som möjligt, men därmed ökar också risken för att förlora riktning när omvärlden förändras. Utan friktion är det svårt att röra sig.

Med Friktionskraft förstärker vi den fria teaterkonstens rörelse i nya riktningar!

Vid Teatercentrums Riksdeltagarmöte 2015 antog medlemmarna en Mångfaldspolicy, för ett medvetet normkritiskt och normkreativt arbete i verksamheternas alla delar.

Projektet Friktionskraft innebär ett kompetenslyft och en kunskapsinjektion till fria teatrar i hela landet. Med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse kommer Teatercentrum under 2017-2018 genomföra ett antal likvärdiga aktiviteter, seminarier, workshops etc, i fyra regioner. Genom projektet vill vi skapa ett gemensamt incitament för ett långsiktigt mångfaldsarbete bland våra medlemmar, de fria teatrarna, branschkollegor, teaterföreningar och andra arrangörer med syfte att utveckla scenkonstens konstnärliga innehåll och uttryck och bidra till en inkluderande och mångfaldigad scenkonstutveckling i Sverige.

Se även Utspel Maj 2017.

Sidan är under uppbyggnad.  Under följande rubriker kommer aktuell information att publiceras löpande:

/// AKTIVITETER

/// SAMARBETSPARTER

 

Med stöd från
Kulturstiftelsen_cmyk_NY kopia

Grafikhuset