Friktionskraft ikon webbruta 1375x917-08
Friktionskraft ikon webbruta 1375x917-08

VAL AV TILLTAL

- Ett panelsamtal om tillgänglig scenkonstkommunikation
Idag ställs allt högre krav på tillgänglighet och representation på både scenkonstproducenter och arrangörer. Bland Kulturrådets nya tillgänglighetskrav på bidragstagare finns kravet om tillgänglig webb. Vad är tillgänglig kommunikation? Vilka kommunikationsmässiga val ställs en scenkonstproducent inför? Hur nås en bredare målgrupp? Eller, måste en tilltala alla?

Maureen Hoppers samtalar med producenter/kommunikationsansvariga från två av TRETE-festivalens medverkande föreställningar om tillgängliggörande val som de gjort i sitt arbete, bakgrunden till dem och hur normer, språk och funktionalitet kan vara kommunikationsmässiga tillgänglighetsbarriärer.

Medverkande: Hanna Jansson & Ida Jarlgren från Kurage, Mario Castro Sepulveda & Line Janson från Teater 23
Moderator: Maureen Hoppers, kommunikatör med särskilt fokus på integration och mångfald

När: 25 oktober 2017 kl. 16.00 – 17.00 under TRETE-festivalen
Var: N3 Kulturhus i Trollhättan

Seminariet är kostnadsfritt! Anmälan sker till karin.vestlund@teatercentrum.se.
För att ta del av övrigt festivalprogram krävs festivalpass. Mer info om festivalen och bokning på trete.se.

Kurage har i sin föreställning Lova! Sa Smulan arbetat med språklig och rumslig tillgänglighet. Föreställningen är  byggd för att kunna spelas i alla olika sorters rum och spelas delvis på svenska och delvis på arabiska respektive somaliska. Kurage har valt att göra Smulan och hennes familj tvåspråkiga utan det påverkar handlingen i övrigt. Tanken är att både ett- och flerspråkiga barn ska kunna känna igen sig i Smulan och att andra kroppar än vita ska vara positiva subjekt på scenen. Hanna Jansson är producent och Ida Jarlgren turnéläggare på Kurage. De ansvarar tillsammans för kommunikationen runt föreställningen Lova! sa Smulan, till press, arrangörer, allmänhet, kultursamordnare och förskolor.

Teater 23 är en fri teatergrupp från Malmö som gör scenkonst för barn och unga och spelar både på egen scen och på turné. De senaste åren har de arbetat med flera olika projekt för att öka tillgängligheten till verksamheten, främst med digitala verktyg. 2015 -2016 genomförde de en stor tillgängighetsuppdatering av hemsidan, för att  till den internationella standarden WCAG 2.0. Det senaste året har Teater 23 också fokuserat på fysisk tillgänglighet med digitala verktyg, som en metod för förinspelad syntolkning, vilket möjliggör att de kan erbjuda syntolkning vid varje föreställning, oavsett tid och plats. Line Janson har arbetat på Teater 23 i tillgänglighetsprojekt sedan 2015 och vikarierar nu som producent. Mario Castro Sepulveda är kommunikatör och turnéläggare och har arbetat på Teater 23 sedan 2011.

Maureen Hoppers, kommuniksationsansvarig ÖppnaDörren, Axfoundation. Maureen har arbetat med internationell mobilitet, breddad rekrytering samt mångfalds- och integrationsfrågor i drygt 15 år och har på Axfoundation särskilt fokus på integration och mångfald. Närmast före har Maureen varit kommunikationschef på Mångkulturellt Centrum. Hon sitter i styrelsen för CinemAfrica, MeR Barnkultur, Stockholms konstnärliga högskola och är senior expert i mångfaldsfrågor för fackförbundet DiK.

Hämta pdf här.

 

Seminariet Val av tilltal är en del av Teatercentrums projekt Friktionskraft, kompetenslyft och kunskapsinjektion för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

 

Friktionskraft logo orange transparentcropped-TRETE_logga

Kulturstiftelsen_cmyk_NY kopia

Grafikhuset