WORKSHOPS & SEMINARIER

Med stödet från PostkodLotteriets Kulturstiftelse kommer vi att genomföra olika aktiviteter, inspirationsseminarier kring normkreativa arbetsmetoder, inkludernade publikarbete, konstnärliga workshops etc, i samtliga fyra regioner. Se mer om aktiviteterna under Friktionskraft.

Vi hoppas att vi med geografisk spridning, och möjlighet till reseersättning till våra medlemmar och nätverksanslutna, ska kunna erbjuda goda förutsättningarna för så många som möjligt att delta. Vi vill erbjuda möjligheten att tillsammans med kollegor byta erfarenheter och pröva verktyg och metoder för verksamhetsutveckling med mångfaldsperspektiv, som kan fungera också inom ramarna för vars och ens befintliga resurser.

Friktionskraft logo rod

 

 

 

TEATERCENTRUMS MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA MED ÖNSKEMÅL OCH FÖRSLAG

Vi vet att många av er redan arbetar medvetet med mångfaldsfrågor på olika plan och ni har i flera avseenden också varit pionjärer på området. Denna kompetens och erfarenhet är värd att sprida!

I enlighet med Teatercentrums mångåriga tradition av möten kring kollegialt utbyte av kunskap och erfarenheter bjuder vi härmed in samtliga medlemmar att komma med önskemål och förslag till innehållet i Friktionskrafts aktiviteter.

Ge oss era bästa tips på erfarenheter från projekt och verksamheter som kan vara inspirerande att ta del av, egna eller andras, normkreativa metoder som ni vill pröva eller själva arbetar med, konstnärliga workshops med normkreativa och inkluderande arbetsmetoder ni skulle vilja delta i, eller själva leda.

Skicka önskemål och förslag till friktionskraft@teatercentrum.se
Tips på intressanta aktörer: namn och, om möjligt, kontaktuppgifter samt en kort motivation till varför ni är intresserad av att få ta del av aktörens kompetens.
Förslag på egen medverkankort innehållsbeskrivning​, namn på medverkande, kontaktuppgifter och, om möjligt, pris och tillgängliga datum 2017-2018.

Vi planerar Friktonskrafts aktiviteter löpande och anpassar tid och innehåll till respektive region och samarbetspartner.

För frågor kontakta Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare Teatercentrum.

Grafikhuset