RUM FÖR NORMKREATIV INKLUDERING

En heldagskurs om hur teatern
kan bli en mer inkluderande arbetsplats.

NÄSTA TILLFÄLLE:
// 12 juni.  Klubbensborg, STOCKHOLM
TID:  kl.10.00-16.00 inkl. fika och lunch

Friktionskraft logo rod

 

 

En heldagskurs om hur teatern, och andra kreativa verksamheter, kan bli en mer inkluderande arbetsplats; bli en del av ett större förändringsarbete som rör människors rättigheter, möjligheter och framtidsutsikter; starta processer som underlättar för fler att arbeta med, medskapa, uppleva och konsumera kultur.

Kursen arrangeras i samarbete med kulturkommunikatörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Bollnäs.

VILKA BÖR DELTA?
Kursdagen riktar sig till personer med ledningsfunktion och arbetsgivaransvar, producenter och konstnärliga ledare.

HUR GÅR KURSEN TILL?
Formen är enkel där föreläsningar blandas med praktiska övningar. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs. Alla bidrar med sin kunskap.  Vi kommer att tillsammans ägna oss åt frågor som rör människors rättigheter, möjligheter och framtidsutsikter.

Finns det gränser för vilka de praktiska och fysiska skillnaderna är mellan rättighet och möjlighet?
Vilket ansvar har vi att påverka strukturer som håller individer utanför möjligheterna att arbeta med, medskapa, uppleva eller ta del av professionell kultur?

ANMÄLAN
Deltagare som inte är medlemmar eller anslutna till i Teatercentrums nätverk betalar en avgift för maten som ingår under dagen, för övrigt är kursdagen kostnadsfri.
Anmälan i detta formulär: https://goo.gl/forms/JmGoHAmdgDyTZzpG3

VAD INGÅR I MEDLEMS- och NÄTVERKSERBJUDANDET?
Teatercentrum ersätter  resekostnader och erbjuder kostnadsfritt boende vid behov av övernattning, för Teatercentrums medlemmar och anslutna till vårt nätverk. Övriga deltagare reser och bor på egen bekostnad.

VAD ÄR KULTURKOMMUNIKATÖRSUTBILDNINGEN?
Utbildningen till kulturkommunikatör är en inkluderande eftergymnasial utbildning. Inkludering handlar mycket om att ta tillvara allas kompetens. Att ge tillträde istället för att stänga ute. De som saknar kompletta gymnasiebetyg har ofta svårt att söka eftergymnasiala utbildningar. Utbildningen har därför tagit fram en unik metod att validera alla sökande mot gymnasieskolans kurser.  Studierna ger kunskaper i scenisk framställning inom teater och/eller dans. Projektledning av kulturprojekt, inkluderingspedagog, producent, kulturpedagog samt kunskaper att driva företag inom kulturbranschen.

Utbildningen är heltidsstudier i två år. Studenterna gör praktik på branschrelaterade företag eller organisationer och skolan är intresserad av samarbete med fria teatrar för mottagande av  praktikanter från utbildningen åk 2. 

Kursdagen Rum för normkreativ inkludering har tidigare genomförts för Teatercentrums medlemmar i Östra regionen då följande medlemmar har deltagit: Skottes Musikteater, Mittiprickteatern, Teater Sláva, Teater Martin Mutter, Teater Fenix och Teater Pelikanen. 

FLER FRÅGOR?
För frågor om kursdagen kontakta Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen.

 

Inklluderingsdagen är ett samarrangemang med Kulturkommunikatörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Bollnäs , och en del av Teatercentrums projekt Friktionskraft, kompetenslyft och kunskapsinjektion för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Grafikhuset