pennor_31789499-0cb4-4d9a-a9b1-55ba8ac298e2
pennor_31789499-0cb4-4d9a-a9b1-55ba8ac298e2

RUM FÖR NORMKREATIV INKLUDERING

En heldagskurs om hur teatern
kan bli en mer inkluderande arbetsplats.

TID:  Tisdag 28 november 2017 kl.10.00-16.00 inkl. fika och lunch
PLATS: Yrkeshögskolan i Bollnäs

Friktionskraft logo rod

 

 

 

 

VILKA ÄGER RÄTTEN TILL SCENEN?
Kursen arrangeras i samarbete med kulturkommunikatörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Bollnäs.
En heldagskurs om hur teatern kan bli en mer inkluderande arbetsplats; bli en del av ett större förändringsarbete som rör människors rättigheter, möjligheter och framtidsutsikter;
starta processer som underlättar för fler att arbeta med, medskapa, uppleva och konsumera kultur.

VILKA BÖR DELTA?
Kursdagen riktar sig till personer med ledningsfunktion och arbetsgivaransvar, producenter och konstnärliga ledare.

ANMÄLAN HÄR:  https://goo.gl/forms/2ZbE1fNuLLydJjo22.
Kursdagen är kostnadsfri för Teatercentrums medlemmar och nätverk. Övriga deltagare betalar en avgift för mat som ingår under dagen. Förtur ges till Teatercentrums medlemmar och nätverk vid anmälan senast den 17 november 2017. Begränsat antal deltagare.
(Ytterligare kurstillfällen är planerade till våren 2018). 

VAD INGÅR I MEDLEMSERBJUDANDET?
Teatercentrum ersätter resa och erbjuder kostnadsfritt boende i Bollnäs natten 27-28 nov för Teatercentrums medlemmar och anslutna till vårt nätverk. Övriga deltagare reser och bor på egen bekostnad.

HUR KURSEN TILL?

Formen är enkel där föreläsningar blandas med praktiska övningar. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs. Alla bidrar med sin kunskap.  Vi kommer att tillsammans ägna oss åt frågor som rör människors rättigheter, möjligheter och framtidsutsikter. 

Finns det gränser för vilka de praktiska och fysiska skillnaderna är mellan rättighet och möjlighet?
Har fria teatrar möjlighet att påverka strukturer som håller individer utanför dessa möjligheter?
Vilket ansvar har vi att påverka strukturer som håller individer utanför möjligheterna att arbeta med, medskapa, uppleva eller ta del av professionell kultur?

HITTA TILL YRKESHÖGSKOLAN I BOLLNÄS 
Kursen äger rum i CFL Bollnäs lokaler, Heden 116 ca 3 km från tågstationen.
Teatercentrum ordnar hämtning vid tåg-/buss-stationen i Bollnäs och skjutsar till boende och skola.
Från Stockholm, Västerås och Gävle går det att hinna fram med bil samma dag.

VAD ÄR KULTURKOMMUNIKATÖRSUTBILDNINGEN?
Utbildningen till kulturkommunikatör är en inkluderande eftergymnasial utbildning. Inkludering handlar mycket om att ta tillvara allas kompetens. Att ge tillträde istället för att stänga ute. De som saknar kompletta gymnasiebetyg har ofta svårt att söka eftergymnasiala utbildningar. Utbildningen har därför tagit fram en unik metod att validera alla sökande mot gymnasieskolans kurser.  Studierna ger kunskaper i scenisk framställning inom teater och/eller dans. Projektledning av kulturprojekt, inkluderingspedagog, producent, kulturpedagog samt kunskaper att driva företag inom kulturbranschen.

Utbildningen är på 400 poäng och sker på heltid under två år. Ingår en praktik på branschrelaterade företag eller organisationer. Skolan ser gärna att fria teatrar kan ta emot praktikanter från utbildningen åk 2. Utbildningen är CSN-berättigad. 

Kursen har tidigare genomförts för Teatercentrums medlemmar i Östra regionen då följande medlemmar har deltagit: Skottes Musikteater, Mittiprickteatern, Teater Sláva, Teater Martin Mutter, Teater Fenix och Teater Pelikanen. Hämta denna information som pdf här.

Inkluderingsdagen är ett samarrangemang med Kulturkommunikatörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Bollnäs , och en del av Teatercentrums projekt Friktionskraft, kompetenslyft och kunskapsinjektion för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Grafikhuset