pennor_31789499-0cb4-4d9a-a9b1-55ba8ac298e2
pennor_31789499-0cb4-4d9a-a9b1-55ba8ac298e2

RUM FÖR
NORMKREATIV INKLUDERING

En heldagskurs om hur teatern
kan bli en mer inkluderande arbetsplats.

NYA TILLFÄLLEN VÅREN 2018: 20 mars // 24 april // 12 juni
TID:  kl.10.00-16.00 inkl. fika och lunch
PLATS: Yrkeshögskolan i Bollnäs

Friktionskraft logo rod

VILKA ÄGER RÄTTEN TILL SCENEN?

En heldagskurs om hur teatern kan bli en mer inkluderande arbetsplats; bli en del av ett större förändringsarbete som rör människors rättigheter, möjligheter och framtidsutsikter; starta processer som underlättar för fler att arbeta med, medskapa, uppleva och konsumera kultur.

Kursen arrangeras i samarbete med kulturkommunikatörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Bollnäs.

VILKA BÖR DELTA?
Kursdagen riktar sig till personer med ledningsfunktion och arbetsgivaransvar, producenter och konstnärliga ledare.

HUR GÅR KURSEN TILL?
Formen är enkel där föreläsningar blandas med praktiska övningar. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs. Alla bidrar med sin kunskap.  Vi kommer att tillsammans ägna oss åt frågor som rör människors rättigheter, möjligheter och framtidsutsikter. 

Finns det gränser för vilka de praktiska och fysiska skillnaderna är mellan rättighet och möjlighet?
Har fria teatrar möjlighet att påverka strukturer som håller individer utanför dessa möjligheter?
Vilket ansvar har vi att påverka strukturer som håller individer utanför möjligheterna att arbeta med, medskapa, uppleva eller ta del av professionell kultur?

VAD ÄR KULTURKOMMUNIKATÖRSUTBILDNINGEN?
Utbildningen till kulturkommunikatör är en inkluderande eftergymnasial utbildning. Inkludering handlar mycket om att ta tillvara allas kompetens. Att ge tillträde istället för att stänga ute. De som saknar kompletta gymnasiebetyg har ofta svårt att söka eftergymnasiala utbildningar. Utbildningen har därför tagit fram en unik metod att validera alla sökande mot gymnasieskolans kurser.  Studierna ger kunskaper i scenisk framställning inom teater och/eller dans. Projektledning av kulturprojekt, inkluderingspedagog, producent, kulturpedagog samt kunskaper att driva företag inom kulturbranschen.

PRAKTISKT INFORMATION OCH ANMÄLAN HÄR >>>

 

Inkluderingsdagen är ett samarrangemang med Kulturkommunikatörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Bollnäs , och en del av Teatercentrums projekt Friktionskraft, kompetenslyft och kunskapsinjektion för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Grafikhuset