fria_vg
fria_vg


Teatercentrum har tagit fram regional statistik som beskriver medlemmarnas spelningar i Västra Götaland under 2012.
Siffrorna visar på en markant uppgång under fjolåret. Totalt genomförde Teatercentrums fria teatrar 2 293 publika aktiviteter (framför allt föreställningar) under 2012. Jämfört med 2011 är det en uppgång med 32 %.

- Våra siffror visar på de fria teatrarnas stora betydelse för kulturlivet i regionen, säger Teatercentrums regionala verksamhetsledare Johan Franzon. Utan våra medlemmar skulle många medborgare i Västra Götaland inte ha möjlighet att uppleva teater.

Statistiken visar också att Teatercentrums medlemmar når ut i nästan hela Västra Götaland. Av regionens 49 kommuner fick 43 besök av en fri teater 2012.

Grafikhuset