sf_1
sf_1

 

Lärande är en skapande process – saker prövas och ifrågasätts, nya frågor ställs. Varje dag sker magiska ögonblick i skolan av skapandet. Men vilka krafter sätter vi i rörelse? Hur kan vi nyttja fantasin i lärandet?

Den 27–28 oktober är fria teatrar från Teatercentrum på Skolforum. Under två dagar finns vi på Skolforum, tillsammans med producenter. för att träffa skolfolk, pedagoger och andra mässbesökare. Teatrarna kommer också att visa ”smakprov” (5–10 min) på sin förmåga  i vår monter:  A17:24. Teatercentrum vill med detta initiativ lyfta fram kulturens betydelse i skolan (läs vår folder – magiska ögonblick!) och visa på den stor bredd och spännande variationer som Teatercentrums teatrar besitter. Sammanlagt är det femton teatrar som ställer ut. Det  blir en teater per kvadratmeter!

Vi vet att teatern kan vara en dynamisk och utmanande kraft i skolan. Teatern är van vid processer, att hålla saker öppna och arbetar med problemlösningar på andra sätt.

Du kan träffa följande teatrar på SKOLFORUM 4:e Teatern, Caféz Lek, Dockteatern Tittut, Fabula Storytelling, Friteatern, Lilla Parken, Mittiprickteatern, MolièreEnsemblen, Pantomimteatern, Tage Granit, Teater Barbara, Teater De Vill, Teater Fenix, Teater Pelikanen, Teater Tre.
Även
Teater Pero finns på Skolforum men ställer ut i egen monter

Grafikhuset