vinjett
vinjett

Arbetsgivarforum – Östra regionen
om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Den 12 januari möttes arbetsgivare inom fria teatrar i Stockholm för att diskutera frågan om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Teatercentrum och dess  medlemmar har konsekvent arbetat för att öka mångfalden inom kulturlivet. Sedan 2015 finns en Mångfaldspolicy. Den innebär att fria teatrar inom Teatercentrum är skyldiga att skapa strukturer och beteenden som bidrar till en miljö där alla medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Mångfaldspolicyn har sedan följts upp av en verktygslåda med tips om hur teatrarna själva kan  bedriva ett aktivt arbete på sin arbetsplats.

Detta arbete har nu följts upp ytterligare: en dag med särkilt fokus på sexuella trakasserier. Träffen den 12:e var välbesökt. Många arbetsgivare hade mött upp. Dagen ägnades åt att förebygga och lära sig hantera när det uppstår. Skapa rutiner kunskap och framförallt: Att ha en handlingsplan.  Teatercentrum har tagit fram en likabehandlingsplan. Den finns i  ”Verktygslådan för mångfald” på vår hemsidan under fliken Avtal och dokument och finns tillgänglig för alla våra medlemmar.

En slutsats av dagen: Trots att våra medlemmar har knappa  resurser och begränsade möjlighet så är de ändå fast beslutna att väldigt kraftfullt agera mot alla former av trakasserier på arbetsplatsen. Där det förebyggande arbetet kommer ha en hög prioritering. Både i det dagliga arbetet och på turné.

Den 31 januari genomför vi ett liknande Arbetsgivarforum för fria teatrar i Västra Götaland.

Grafikhuset