utvalt_VERKTYGEN
utvalt_VERKTYGEN

FÖRVÄNTAT ELLER ÖVERRASKANDE

ett analysverKtyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst

Friktionskraft är ett kompetens- och kunskapsprojekt med utgångspunkt i Teatercentrums Mångfaldspolicy, som antogs vid Riksdeltagarmötet 2015. Med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse genomför vi en serie seminarier och workshops med olika perspektiv på mångfald, med syfte att gå från policy till praktisk verksamhet.

Som en del av Friktionskraft presenterar vi nu också ett analysverktyg som vi hoppas ska vara till stöd och inspiration för både teatrar och arrangörer att systematiskt och över längre tid reflektera och diskutera kring mångfald i det egna arbetet .

Huvudfokus har legat på teatrarnas perspektiv, men många frågeställningar är också intressanta att ställa ur ett arrangörsperspektiv, för diskussion och reflektion kring programläggning och repertoarval. Därför presenterar vi verktyget i två versioner med några mindre variationer.

Läs mer i Utspel Maj 2018

Hämta analysverktyget Förväntat eller överraskande för ENSEMBLE/KONSTNÄRLIGT TEAM

Hämta analysverktyget Förväntat eller överraskande för ARRANGÖR

Beställ en tryckt version med bägge verktygen: kontakt

 

Förväntat eller överraskande – ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst, är en del av Teatercentrums projekt Friktionskraft, kompetenslyft och kunskapsinjektion för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Friktionskraft logo orange kopiaKulturstiftelsen_cmyk_NY kopia

Grafikhuset