teatercentrum7
teatercentrum7


Teatercentrum organiserar fria professionella teatrar i Sverige. Vi kan förmedla kontakt med ett 90-tal fria teatrar över hela landet med en repertoar som täcker alla genrer för alla åldrar.
Vi förmedlar också kontakt med professionella inom teaterns alla yrkesområden. Tillsammans med övriga centrumbildningar kan vi erbjuder konstövergripande evenemang och samarbetsprojekt.

På vår hemsida finns alla medlemsteatrar, aktuella premiärer och trailers, utbudsdagar, festivaler och Skapande skola-samarbeten.

Teatercentrum skapar mötesplatser för producenter och arrangörer och förmedlar kontakt med fri teater i hela landet. Vi har många års erfarenhet av arbete med utbudsdagar och samverkan med arrangörer, skolor och kulturförvaltningar. Med fyra regionala kanslier finns vi nära teatrar och arrangörer i hela landet.

Teatercentrum är den självklara förmedlaren och marknadsföraren av professionell fri teaterkonst.

TEATERCENTRUMS UTBUDSKATALOG 2019
turnerande utbud för södra och västra Sverige

UTBUD FÖR OMBUD
En katalog för kulturombud och samordnare i Göteborg med inbjudningar till vårens aktuella föreställningar, särskilda ombudskvällar och förhandsvisningar.

AKTUELLA ARRANGEMANG

Grafikhuset