TCO_brun
TCO_brun

 

Sedan 2012 har kulturförvaltningen i Stockholm Stad haft ny referensgrupp för bedömning av kultur – och utvecklingsstöd. Den nya referensgruppen togs fram parallellt med att förvaltningen ändrade bidragssystem.
Referensgruppen består normalt av 10 personer som alla har en rådgivande roll och ska fungera som ett stöd till förvaltningen i bedömningen av konstnärlig kvalitet, delaktighet, publik räckvidd, jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Syftet är att få en breddad och fördjupad bedömning av ansökningarna till kultur – och utvecklingsstöd i staden.

Följande personer är förslagna som nya referenspersoner. Ett uppdraget som sträcker sig t.o.m hösten 2015):

Niklas Östlind – konstvetare och curator. Han har tidigare varit intendent för Liljevalchs och Gävle konsthall samt chefsintendent för Åmells konsthandel. I juni 2014 disputerar han på avhandlingen ”Performing history. Fotografi i Sverige från 1970 – 2014″ vid Akademin Valand. Östlind är även utövande fotograf och har i varit verksam i redaktionen för tidskriften Siksi (Index).

Manilla Ernst  – filosofie kandidat i barnkultur och teatervetenskap som arbetar som lärare på Centrum för barnkulturforskning. Hennes intresseområden rör scenkonst för barn, barn och media, barns upplevelser av kultur samt barns delaktighet och inflytande. Manilla är specialiserad på barnteatern och har gjort flera arbeten angående barns delaktighet i kulturprojekt.

Thomas Lindahl –  svensk kompositör och nutida konstmusiker. Thomas Lindahl komponerar musik till teater, balett och pantomim för både barn och vuxna. 1984 skapade han musiken till Allan Edwalls ” Åke och hans värld”.

Mikael Wranell – skådespelare och producent har en bakgrund på Riksteatern och är idag t.f. chef för Riksteaterns dramaturgiat. Han har en kunskap och en längre erfarenhet av populärkultur och ungdomskultur. Genom ett brett kontaktnät och en uppdaterad utblick tillför Mikael Wranell referenser om ungdomspubliken, scenkonst, musik och Stockholms klubbliv.

Referensgrupp består i sin helhet från hösten 2014, av följande:
Olle Mattsson, Lennart Wretlind, Bodil Persson, Lawen Mohtadi, Karin Sidén, Sepidar Hosseini, Niclas Östlind,  Manilla Ernst, Thomas Lindahl och Mikael Wranell.

Grafikhuset