Upprop för den fria scenkonsten  – med mingel!

Fredag den 9 februari kl.17:00-18:30
Folk och Kultur, Eskilstuna
 
Vi har bjudit in fyra personer att, på tre minuter var, från olika perspektiv ge sin syn på den fria scenkonstens förutsättningar och betydelse i samtiden och framtiden.
 
Medverkande:
Maria af Klintberg, aktör och teaterchef, Teater Sláva
Ulriqa Fernqvist, dansare och driver tillsammans med Peter Svenzon Art of Spectra
Maria Weisby, scenkonstchef och konstnärlig ledare, Scenkonst Sörmland
Mona Kanaan (s), ordförande kulturutskottet, kultur- & fritidsnämnden, Eskilstuna kommun
 
Ordföranden för Teatercentrum, Jenny Forslund, och Danscentrum, Maria Rydén, samt vice ordförande för Teaterförbundet för scen och film, Minna Krook, inleder med en kort introduktion till Uppropet.
 
Genom Upprop för den fria scenkonsten arbetar Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film, tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för den fria scenkonsten. Med uppropet lyfter vi fem frågor som är avgörande för den fria scenkonstens framtid:
 
1. Fördubbla anslagen
2. Värna den konstnärliga friheten
3. Scenkonst till alla barn och unga
4. Professionell scenkonst kräver professionell ersättning
5. Förbättra yrkesvillkoren
 
Som en del av kampanjen arrangerar vi seminarier, debatter och möten mellan politiker och utövare runt om i landet.
 
Nu gör vi ett nedslag på Folk och kultur, en alldeles ny arena för kultursamtal inom alla politikområden.
Välkommen att delta i Upprop för den fria scenkonsten!
Läs mer om Uppropet här.
Grafikhuset