Alexander6209
Alexander6209

Svenska teaterkritikers förening har utsett Masthuggsteatern till 2013 års barn- och ungdomsteaterpristagare. Motiveringen löd:

Barn- och ungdomsteaterpriset för 2013 tilldelas:
 MASTHUGGSTEATERN i Göteborg, för iscensättningen av Alexander och påfågeln, efter en roman av Lygia Bojunga. Med orubblig tilltro till teaterns berättande förmåga och rik, kollektiv fantasi i formen flätas äventyret om livets olika villkor samman. Frigruppen blottlägger fiffigt pjäsens tema om förtryck av kropp och tanke och utmanar samtidigt rädslan för att ung publik skulle ha begränsad förmåga att ta emot en perspektivrik föreställning i fullt format.

Övriga pristagare var Teater Galeasen i Stockholm (2013 års teaterpristagare) och koreografen Jefta van Dinther (2013 års danspristagare).

 

Grafikhuset