Making Senses
Making Senses

 

Region Västerbotten anordnar regelbundet Kulturforum som vänder sig till politiker, tjänstemän, regionala kulturinstitutioner och -konsulenter, representanter för civilsamhället och det professionella kulturlivet. Den 16-17 oktober möttes Västerbottens kulturliv i Lycksele under temat tillgänglighet. Teatercentrums Norras verksamhetsledare Eva Gustafsson var moderator för arrangemanget, som filmades och finns tillgängligt här tillsammans med minnesanteckningar.

En fråga som lyftes under mötet var hur kommande Kulturforum kan locka fler utövare, inte minst från det fria kulturlivet. Kritiska röster höjdes mot konsensustänket som ofta präglar kulturkonferenser av det här slaget. Kanske är problemet inte så mycket att samtliga medverkande är överens om att kultur är viktigt, utan att den låga representationen från kulturskapare ger en allt för ensidig bild av hur vi ska arbeta för ett rikare, tillgängligare kulturliv i Västerbotten.

Men visst fanns det representanter för det professionella kulturlivet på plats. Inte minst Ögonblicksteatern, som gav ett seminarium om sitt internationella projekt Making Senses, en samproduktion med Palestinska Al Harah Thetare, och fick publiken att reflektera kring tillgänglighet som en konstnärlig utgångspunkt för bättre scenkonst. Vill vi på allvar se nya kroppar och höra nya röster från våra (fria) scener krävs dock större kulturpolitisk tillit i form av långsiktig finansiering och utrymme för publika eller konstnärliga misslyckanden, menade man. En kortfilm om Making Senses hittar du här, tillsammans med andra trailers från teatrar i Norra regionen.

Kulturforum 2014 arrangeras i Umeå i anslutning till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s årliga och nationella kulturkonferens som går av stapeln 5–7 oktober 2014.

Grafikhuset