festivalnormal
festivalnormal

Illistration: Armita Ghazinezam

Vem utövar? Vem besöker? Vilka rum? och Vilket innehåll?

Festival Normal sätter fokus på scenkonst som problematiserar våra föreställningar om vad som är ”normalt” och skapar rum för andra berättelser och bilder än scenkonstvärlden vanligtvis presenterar. Festivalen syftar till att skapa diskussion och förändring kring normer inom scenkonsten.

Ögonblicksteatern bjuder in till Festival Normal för fjärde gången: Festivalen 2018 arrangeras tillsammans med Feministisk Scenkonstsamling och Stolt Scenkonst i samarbete med en rad organisationer och arrangörer från kulturlivet och funktionshinderrörelsen.

Teatercentrum medverkar i programmet med Förväntat eller överraskande, ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst, framtaget inom ramen för projektet Friktionskraft, med stöd från PostkodLotterits Kulturstiftelse.

Festivalens hjärta är på Ögonblicksteatern men festivalen tar plats på flera scener och platser i Umeå. Festivalens samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Festivalen bjuder på en stor skopa inkludering och innehåller förutom föreställningar bl.a soppsamtal, workshops, föreläsningar, catwalk och fest. Majoriteten av aktiviteterna är avgiftsfria.

FÖRANMÄLAN

Alla programpunkter kräver anmälan – med fullständigt namn och telefonnummer- och biljettuthämtning, oavsett om föreställningen är avgiftsfri eller avgiftsbelagd. Anmälan öppen från 15/11
Anmälan och kontakt: info@ogonblicksteatern.se

Tillresande deltagare kommer överens med Ögonblickteatern om tid för uthämtning. Övrig uthämtning måste ske senast 5/12 kl.13:00.
No-show-avgift: Om man inte avanmält sig tas en avgift på 150kr per programpunkt.

Ersättning för resa och boende till Teatercentrums medlemmar och nätverk
Som en del av Friktionskraft erbjuder Teatercentrum medlemmar och nätverk kostnadsersättning för resa och boende i samband med Festival Normal. Föranmälan om önskad ersättning görs till friktionskraft@teatercentrum.se

PROGRAMPUNKTER

- ett axplock. För mer information och fler programpunkter: Följ Festival Normal på facebook här

Sexualiserat våld på scenen – Vad gör det med oss?

Torsdag 6/12 klockan 18:00 – 20:00 
Inledning av Victoria Sjöholm: ”De våldtagna primadonnorna” 20 min Kvinnans roll inom operan har ofta varit som lungsjuk musa till manliga genier, men allt oftare ”moderniseras” operor genom sexuellt våld som krydda i en iscensättning. Hon ger exempel på produktioner som har innehållit objektifiering och sexuellt våld på scenen samt pratar om hot och patriarkala strukturer bakom scenen. Kajsa Widegren: Läsning ur Playing Antigone. Lena Bondesson: Utdrag ur föreställningen The Doggy Style Project

Separatistisk bastusittning

Torsdag 6/12 klockan 20:30
För personer som definierar sig som kvinnor. Här kan vi fortsätta att diskutera tankar och känslor som väckts under festivalen. Eller nåt helt annat. Bastuklubben, är namnet på Ögonblicksteaterns kommande produktion, 2019. I Bastuklubben undersöks systerskap och förtrolighet. Bastuklubben under Festival Normal blir startskottet för #bastuklubben, en rörelse i kölvattnet av #metoo för att uppmana kvinnor att dela erfarenheter och organisera sig. 

Open space – gemensam diskussion:
Med vad och hur är det viktigast att scenkonsten arbetar!? Vilka normer är viktigast att bryta just nu?
Vilka aspekter saknas?

lördag 8/12 13.00 – 16.00, på Ögonblicksteatern
Alla festivaldeltagare bjuds in till ett open space – seminarium för att samtala, diskutera och workshopa kring detta, både i mindre och stor grupp! Ögonblicksteatern, WISP och Teatercentrum inleder och presenterar upplägget. Teatercentrum kommer bl.a. presentera Förväntat eller överraskande, ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst, framtaget i projektet Friktionskraft, och en ensemble från festivalen delar sina reflektioner efter att ha arbetat med analysverktyget. 

Blaue Frau – Yo Bro!

Fredag 7/11 klockan 18:00 – 19:15
Två dragkingar och en DJ! En typ stand up show! Under en timme får ni svar på allt ni någonsin velat veta om livet och kärleken. Förvänta er att bli provocerade, förvänta er att bli överraskade, förvänta er att ni kommer att skratta. Förvänta er framförallt mansplaining! Vi lovar er en kväll där svåra frågor får enkla svar.

Queer minnen och glömda rum

Fredag 7/12 klockan 13:00 – 16:00.
Utifrån ”Uppsala, Darling – om queera minnen och glömda rum” ger Sofia Breimo, etnolog och konstnär, en presentation och workshop i ett. Utgångspunkten tas ur en förtjusning för kartläggning och för det platsspecifika, och denna gång djupdyker vi i Umeås gator och hörn. Du kommer att få prova att göra en egen kartläggning utifrån något som intresserar dig. I ”Uppsala, Darling”, skedde i samarbete mellan Sofia Breimo, Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet. Tillsammans utforskades berättelser och händelser som på olika sätt bryter mot normer vad gäller kärlek, sexualitet, kropp, kön eller familjebildning. Ambitionen var att synliggöra den täta väv av normbrytande liv som finns och alltid har funnits i Uppsala. 

Ögonblicksteatern – Killarna

Fredag 7/12 – 20:00 – 21:15
Föreställningen KILLARNA är lika mycket utopi som verklighet. Det är hudnära och känslostarkt och visar en mänsklighet bortom kön. KILLARNA visar med sin varma dialog och vardagsrealism exempel på systerskapande praktik mellan män. Alla bör få ha samma möjligheter till nära relationer. Killarna vann 2017 års Scenkonstgalas kategori ”Årets brott, hyllning till dem som brottar ner normen” med motiveringen: ”Killarna visar att ett systerskap mellan män är möjligt. En närmast utopisk skildring av hur männens liv tillsammans skulle kunna se ut efter heteronormens och machokulturens död. En finstilt och lyhörd relationsskildring där det outtalade många gånger pratar högre än det som uttalas och där det vardagliga blir ett starkt ramverk som ger trovärdighet […]”

Unga Klara – Tuma

Fredag 7/12 klockan 10:00 & 8/ 12 klockan 11:00
En fantasifull föreställning om hur det känns att vara 5 och 3/4 år! Vi bjuds in att få en inblick i hur det kan gå till, en dag i Tumas liv. Vi får följa med Tuma genom de vuxnas morgonjäkt och hur hon hanterar de vuxnas jobbstress. Under Tumas väg till skolan och på vägen möter vi bland annat en mystisk gubbe, monster som försvinner lika snabbt som de dykt upp och vi hinner till och med att resa ut i rymden och tillbaka.

Spinn – Skirt power

Lördag 8/12 klockan 19:00 – 20:15
Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

ÖT_ögonblicksteatern

Friktionskraft logo orange transparent

 

Kulturstiftelsen_cmyk_NY kopia

Grafikhuset