eon
eon

EON, European OFF Network for independent theatre makers
, har fått en egen hemsida: www.eonnetwork.eu.

Det är gratis att bli medlem och fritt fram att dela nyheter, projekt, söka samarbetspartner etc. Hemsidan utvecklas med medlemmarna. Välkommen som medlem! Gå med i nätverket här.

Den nya hemsidan är ett konkret resultat från nätverksmötet Unlimited! EON meeting i Umeå juni 2014. Information och dokumentation från Unlimited! finns här.

Grafikhuset