staffan
staffan

EU-stöd till Staffan Björklunds teater och projektet Puppet Nomad Academy!

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014−2020. Kreativa Europa är en viktig möjlighet för konst- och kulturorganisationer att internationalisera sin verksamhet och nå ut till en europeisk publik. Stödet till europeiska samarbetsprojekt har stor betydelse för att stärka internationellt kultursamarbete.

I den andra utlysningen inom Kreativa Europa har 80 europeiska samarbetsprojekt beviljats stöd och delar på cirka 45 miljoner euro. Det var hård konkurrens i omgången och 80 ansökningar av totalt 603 beviljades. Totalt deltar nio svenska organisationer i de samarbetsprojekt som fått stöd.

Staffan Björklunds teater i skånska Hög medverkar i projektet Puppet Nomad Academy tillsammans med dockteaterkompanier från Sloveninen, Kroatien, Tjeckien och Belgien. Unga nyutexaminerade dockteaterskapare möter erfarna konstnärer och utforskar och utvecklar konstformen tillsammans i workshops. Traditioner och tekniker från deltagarländerna blandas och klassiska motiv möter nytt specialskrivet material i två föreställningar, en för vuxna och en för barn. Projektet har fått EU-stöd på 200 000 euro.

– Det ska bli roligt att sprida det moderna skandinaviska sättet att producera dockteater utifrån dagens värderingar. Och att dela med sig av sina erfarenheter till nästa generation, säger Staffan Björklund.

– Skandinavien ses som en frimodig del av Europa. Grupper vi mött är intresserade av hur skandinaviska grupper implementerar frågor som i många länder fortfarande kan vara svåra att beröra, som hbtq och miljö, särskilt i föreställningar för en ung publik. Det är en av anledningarna till att vår teater bjudits in i projektet, säger Staffan Björklund.

Mer info om Staffan Björklunds Teater hittar du här.

Och om Staffans internationella dockteaterfestival i sommar: Pegasus

Här kan du läsa om ”Beslut om stöd till Europeiska samarbetsprojekt”: Kulturrådet

 

 

Grafikhuset