sagofen
sagofen

Ett STORT GRATTIS till våra medlemmar Sagofen Isadora, Teater Foratt, Teater JaLaDa, Cirkus Elvira, Dotterbolaget, Pantomimteatern, Tage Granit och Teater Kurage som har fått projektbidrag från Kulturrådet!

Sagofen Isadora ”Baby Space”, Teater Foratt ”ARG – revolutionens och ungdomens röst” (Egypten, Libanon, Jordanien), Teater JaLaDa ”Tinka”, Cirkus Elvira ”Cirkusflickan”, Dotterbolaget ”Yvonne, prinsessa av Burgund”, Pantomimteatern ”Charlies Unge”, Tage Granit ”RUKELI” och Teater Kurage ”Shop til you drop”.

Söktrycket till Kulturrådet har varit hårt, totalt kom det in 171 ansökningar och det sökta beloppet uppgick till  38 miljoner kronor. Kulturrådet har denna ansökningsperiod beviljat 7, 2 miljoner kronor till 44 aktörer inom den fria scenkonsten.

”Kulturrådet fördelar årligen bidrag till yrkesverksamma aktörer inom den fria sektorn, både till löpande verksamhet och till projekt. Syftet med bidraget är att främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet. Konstnärlig kvalitet och omfattningen på verksamheten bedöms. Geografisk spridning och verksamhet för barn och ungdom prioriteras.”

För att öka tillgången till scenkonst över hela landet prioriterar myndigheten bidrag till aktörer som turnerar. Teater och dans finns numera samlat under begreppet scenkonst. Det inkluderar även sceniska uttryck som cirkus och performance.

För mer information: Kulturrådet 

Grafikhuset