digitalstudiebild
digitalstudiebild

Teatercentrum har presenterat en större studie rörande digitalt distribuerad scenkonst. Studien har pågått under tre år och har med fokus på fria scenkonstproducenter undersökt villkor för produktion och filmning, ekonomi, upphovsrätt, distribution, samt arrangör och publik.

Det är många människor som av olika anledningar inte har någon möjlighet att bevista scenkonstföreställningar på plats, vid scen. Det kan handla om geografiska avstånd, funktionsnedsättningar, frihetsberövande, eller helt enkelt tidsbrist. Med möjligheten att distribuera scenkonstföreställningar digitalt via Internet kommer också möjligheten för dessa människor att uppleva scenkonst och ett konstnärligt innehåll som de annars inte kunnat uppleva.

Att visa scenkonst på skärm är ingen ny företeelse. TV har gjort det i mer än femtio år. Men med Internet och ny teknik har det blivit möjligt att distribuera scenkonst mer kostnadseffektivt och via fler kanaler. Vi kan se livestreamade föreställningar på biografer eller bibliotek. Vi kan se inspelade föreställningar i våra datorer direkt från en hemsida på Internet. Hittills har det främst varit stora institutioner som Metropolitan eller British National Theatre, Dramaten eller Vara konserthus som har haft resurser att förmedla föreställningar via egna hemsidor och spelare.

Vi undersöker i studien ett hittills oexploaterat innehåll, den fria professionella scenkonsten på den digitala scenen med arrangörer som hittills inte är aktiva i denna kontext. En etablering av den fria professionella scenkonsten på den digitala scenen kan medföra längre liv för en föreställning, nya marknadsföringsmöjligheter och försäljningsmöjligheter, interaktiva publikmöten och därmed utökat publikarbete, stärkt varumärke, ett större publikintresse för producenternas föreställningar på scen och totalt sett större publik och nya målgrupper, samt därmed också utökade inkomstmöjligheter. Dessutom skapas ett arkivmaterial för den fria scenkonsten.

Vill du läsa studien? LÄS HÄR!

 

Grafikhuset