NEJDIG
NEJDIG


Varför vänder Stockholm ryggen åt den fria scenkonsten när det gäller satsningar på digital distribution och utveckling?

Frågan är berättigad. Nu pågår en digital utveckling i hela landet och Teatercentrum är med i flera av de satsningar som genomförs. Men i Stockholm blir det inget. Iallafall inte just nu. Det är  oroande att Stockholm inte vill medverka till den kompetensutveckling som Teatercentrum tagit initiativ till och som var planerad att genomföras under vårvintern 2016. Nu skjuts den upp på obestämd tid. Teatercentrum befara att fria kulturlivet i Stockholm tappar mark i förhållande till övriga landet.

I Stockholm finns de flesta av landets fria teatrar och Teatercentrum har inte egna medel att ensamt  kompetensutveckla så många som det skulle handla om. Därför vände sig Teatercentrum till Stockholms Stad med en ansökan för kompetensutveckling i men staden säger alltså i dagsläget ”nej” till att medfinansiera  ett antal seminarier och att även pröva att överföra en föreställning till digitalt format för att undersöka teknikens möjligheter och dess begränsningar.

Kulturrådet torde också höja på ögonbrynen när de får reda på att Stockholms Stad säg ”nej” med motiveringen att det inte är prioriterat område för kulturlivet.

Nu satsar Teatercentrum istället till Örebro som blir nästa förmodade anhalt för ett digitalt nedslag. Vi kommer genast att föra samtal med regionen och Teater Martin Mutter.

Här nedan finns exempel på andra digitala satsningar som Teatercentrum tagit initiativet till eller medverkar i:

DIGIT
DIGIT syftar till kompetens- och scenkonstutveckling kring digital distribution, innovation, produktion och mer. DIGIT syftar till att främja digitaliseringen i norr och är en del av återinvestering av medel från Unlimited!-projektet 2014. Teatercentrum arrangerar under 2015-2016 olika former av DIGIT-möten för att föra samman människor, idéer och kompetenser, regionalt och nationellt, med utgångspunkt i Teatercentrums verksamhet i norra regionen.

DIGITAL UTBUDSDAG
Digital Utbudsdag är ett nytt verktyg för dig som är intresserad av att köpa in nya scenkonstföreställningar. Inga resor, du kan titta när du har tid och tillsammans med dina kollegor.
Läs mer här!

Grafikhuset