teatercentrumBILD
teatercentrumBILD

Fram t.o.m. 30 juni kommer Digiscen som ett testprojekt att tillhandahålla digitala föreställningar till DLA Care, en kulturarena för den som befinner sig på sjukhus, äldreboende eller är sjuk i hemmet – och som längtar efter kulturupplevelser. Tanken är att människor inom vården, med svårighet att ta sig till scenerna, ska kunna ta del av konserter, dans och teater via nätet. Både som ett sätt att höja livskvalitén men enligt forskning också ett sätt att påskynda tillfrisknande. Ett fantastiskt initiativ tycker vi!” (http://www.digiscen.se/scenkonst-till-varden/)

Teatercentrum presenterade 2015 en större studie rörande digitalt distribuerad scenkonst. I studien undersökte vi bl. a hur den fria professionella scenkonsten på den digitala scenen kan nå dem som inte själva kan ta sig till scenen – de som befinner sig på olika vårdinrättningar, äldreboende och fängelser/anstalter.

Teatercentrum valde att samarbeta med Digiscen – Digitala verktyg för fysisk scenkonst, eftersom deras arbete ligger i linje med vårt – att identifiera och skapa relationer till ovan nämnda mottagare. Vi arbetar vidare tillsammans med Digiscen i utvecklingsfrågor. Digiscens testprojekt tillsammans med DLA Care möjliggör nu att vi i högre utsträckning når en av våra målgrupper!

Hos Digiscen.se kan du bl. a se ”Avyttring” – pilotavsnittet i Månteatern och Strobemedias samarbetsprojekt 7MIN, där journalistik möter teater och film för att lyfta varandra och bidra med nya perspektiv. I en serie filmatiserade kortpjäser får de tre områdena förenas för att berätta om aktuella ämnen på ett annorlunda sätt.

Kolla in Digiscen här!

Läs Teatercentrums rapport här!

Grafikhuset