bild
bild


Välkomna på DIGIT öppet möte i Umeå onsdag 16 september 2015 – om digital distribution, innovation, produktion och mer. DIGIT är ett projekt som för samman människor, idéer och kompetenser, regionalt och nationellt, med utgångspunkt i Teatercentrums verksamhet i norra Sverige. DIGIT syftar till att främja digitaliseringen i norr.

Teatercentrum Norra driver under hösten projektet DIGIT med stöd av bland andra Umeå2014, Nordisk Kulturfond och Kulturrådet. Det utforskar digitala metoder, innovationer och konstnärliga möjligheter med anledning av att digitaliseringen av scenkonstområdet är ett fortsatt prioriterat kulturpolitiskt utvecklingsområde. Under öppet möte i Umeå utbyter vi tankar och idéer i konferensvåningen P5, ett nytillskott i utbudet av centrala möteslokaler i direkt anslutning till Kulturhuset Väven. Vi lyssnar till bland andra inbjudna gäster, Lars Dahlquist och Anneli Sandell från Teatercentrum Södra i Malmö. De berättar mer om sitt samarbete med Digiscen.se och arbetat med digital distributionsutveckling i Region Skåne.

Öppet möte har ett tillåtande format – vi som är där bidrar till mötet med de kompetenser, eller drömmar, om digitala aspekter vi har med oss. Inbjudan går ut till medlemmar i Teatercentrum, övriga scenkonstaktörer och institutioner, företag, organisationer, spetsverksamheter inom konstnärlig och akademisk forskning samt individer. En behöver inte vara medlem i Teatercentrum för att delta. Välkomna!

DIGIT öppet möte
Onsdag 16 september 2015 kl. 13.00-16.00
P5, Kulturhuset Väven, Umeå

Anmälan via e-post till: christina.degerstrom@teatercentrum.se
Kaffe och tillgänglighet? javisst, ange ev. specialkost eller andra behov vid anmälan.
Ladda ned inbjudan som pdf: InbjudanDIGIT:ÖppetMöte

Bilden är ett montage.

Grafikhuset