Furubordet
Furubordet

DIGIT öppet möte 2.0 handlar om analoga uttryck och rörlig bild.
Och allt däremellan.
Vad händer när filmare och scenkonstnärer jobbar tillsammans?

DIGIT öppet möte vänder sig till dig som är intresserad, är kreatör eller egen företagare, och/eller har annan professionell anknytning till teater- och scenkonstområdet, filmområdet, regionalt utvecklingsarbete och KKN, forskning och innovation.

Vi kommer att prata, lyssna och ta del av varandras erfarenheter och idéer. Mötet har ett öppet format och välkomnar tankar, idéer och perspektiv från olika håll.

Aktuella gäster är några människor som på olika sätt kommit att arbeta med teater, rörlig bild och digitala format.

Peter Timar Lönneborg, Strobemedia i Malmö, berättar mer om sina erfarenheter att filma teaterföreställningar och producera fullängdsversioner för Digiscen.se. Scenkonst som digitaliseras på det här sättet kan distribueras till bioduken eller upplevas i läsplattan, och beställas genom pay per view.

Elinn Bolonassos, producent vid Ögonblicksteatern i Umeå berättar mer om samarbetet med det lokala produktionsbolaget Bautafilm och samarbetet kring föreställningen Vahák – aktuell som Juryns val till bibu 2016.

Strateg Robert Herrala, Västerbottensteatern, Skellefteå presenterade på förra DIGIT öppet möte i september, teaterns 3-åriga projekt utvecklingsprojekt med stöd av Kulturrådet. Västerbottensteatern ska utveckla fyra digitala plattformar – hur det har gått får vi veta mer om den här dagen, när Robert gör en återkoppling.

+ DIGIT tankesmedja av och med Christina Degerström, Teatercentrum Norra och Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Teatercentrum.

Tid & plats: Onsdag 10 februari 2016 kl. 10-15 hos Teatercentrum Norra, Rådhusesplanaden 10-12, Umeå
O.S.A. till christina.degerstrom@teatercentrum.se senast måndag 8 februari.

Vi bjuder på lunch! Meddela ev. specialkost i din anmälan.
Mötet är kostnadsfritt.

DIGIT är ett utforskande projekt av digitala möjligheter på scenkonstområdet i norra Sverige som Teatercentrum norra driver hösten 2015 till våren 2016. Det första öppna mötet hölls i september förra året och uppmärksammades av Kulturrådet, som också kom och lyssnade. Då presenterade bland andra Lars Dahlquist och Anneli Sandell från Teatercentrum Södra, arbetet i region Skåne med digital distributionsutveckling och samarbetet med Strobemedia och plattformen Digiscen.se.

Grafikhuset