bu1820_402
bu1820_402

Stoppa urholkningen av anslagen till det fria kulturlivet.
Slå vakt om det kulturliv som bidrar till konstnärlig mångfald och tillgänglighet i hela landet.

Nu finns möjligheter att stoppa den urholkning som utarmar det fria kulturlivet. Att de statliga anslagen höjs är ett viktigt fundament för det fria kulturlivets existens och utveckling. Anslagen har från en redan låg nivå urholkats under många år och det resulterar i ett fattigare kultursverige.  

Det är inte första gången Kulturrådet lyfter fram argument för att höja anslaget till det fria kulturlivet och centrumbildningarnas verksamhet. Men så tydligt ställningstagande som Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell och styrelseordförande Ulrika Stuart gör i SvD 170301 i artikeln Kulturrådet: Dags att öka stödet till det fria kulturlivet i samband med sin publicering av Kulturrådets budgetunderlag 2018-2020, har aldrig förr skådats. Det är glädjande att se att vi står enade i dessa frågor. Kulturministern Alice Bah Kuhnke och sittande regering bör se detta som en varning. Och en möjlighet att vända pågående urholkning.  

Det svenska samhället står idag inför utmaningar där en oberoende kultursektor är en förutsättning för en fungerande demokrati. Det fria kulturlivet erbjuder arenor och forum för djupare förståelse och reflektioner som har en enorm kraft att påverka människor i en solidarisk riktning. Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud och har med sin förankring och rörlighet goda förutsättningar att finnas tillgänglig i hela landet. Denna positiva kraft står i kontrast till dess villkor.

Sedan 2014 driver Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film - Upprop för den fria scenkonsten. Tillsammans kräver vi fördubblade statliga anslag, ett värnande om den konstnärliga friheten, att alla barn och unga ska ha tillgång till scenkonst, samt att både ersättning och yrkesvillkor förbättras inom den fria scenkonsten.

Utan denna grundläggande del av kultursveriges ryggrad, blir det svårt att leva upp till de kulturpolitiska målen. Det är dags för regeringen att gå till handling!


Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum ///
Rolf S. Nielsen, vice ordförande Teatercentrum ///
Anders Widell, kassör Teatercentrum ///

Grafikhuset