bild Uppropet
bild Uppropet

Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet fortsätter det gemensamma uppropet för den fria scenkonsten. Organisationerna lyfter gemensamt fem punkter som måste förbättras för den fria scenkonsten.

Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare samhällsgemenskap. De fria scenkonstaktörerna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en avgörande roll i detta arbete. För att det ska vara möjligt krävs resurser och långsiktig planering. Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud. Den samspelar både med den institutionella och den kommersiella scenkonsten och utgör en kraft för förnyelse och utveckling av hela kulturlivet och samhället i stort.

Denna positiva kraft står i kontrast till dess villkor. Läget är ansträngt och en bidragande orsak är att det offentliga stödet inte ligger i nivå med verksamheternas faktiska behov.

Det upprop för den fria scenkonsten som Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbundet för scen och film presenterade våren 2014 väckte ett starkt gehör inom branschen. Det fördes många och viktiga diskussioner vid möten runt om i landet.

Arbetet får inte stanna upp. Det krävs en fortsatt diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar, men också om den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Vi har som underlag lyft fram fem punkter:

  1. Fördubbla anslagen
  2. Värna den konstnärliga friheten
  3. Scenkonst till alla barn och unga
  4. Professionell scenkonst kräver professionell ersättning
  5. Förbättra yrkesvillkoren

Läs mer om punkterna i Upprop-for-den-fria-scenkonsten.

Vi välkomnar alla att delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid. Det är hög tid att gå från ord till handling!
– Vi kommer att hålla på som ett gökur, säger Teatercentrums ordförande Jenny Forslund i en kommentar i Arbetet 21 april 2016.

Brandtal för den fria scenkonsten

Ett av våra Upprop hölls under Almedalsveckan i Visby 2017 och inleddes med två bejublade brandtal med Karin Kickan Holmberg, Teatercentrum/Unga Roma, och Amanda Billberg, Danscentrum Norr.
För alla er som inte var med i Almedalen, och alla er som vill påminna er om innehållet i talen, går det att ta del av brandtalen i text här.

Kommande Upprop 2018:

uppdateras löpande

Möte med Riksdagens Kulturutskott, 17 januari 2018, Stockholm
Teatercentrum, Danscentrum, Teaterförbundet och fria scenkonstnärerna möter ledamöter från kulturutskottet för samtal och kunskapsöverföring om den fria scenkonstens villkor och förutsättningar.

Folk & kultur, 9 februari 2018 kl.17:00, Eskilstuna
Mingel, inspiration, brandtal och visioner med både politiker och fria scenkonstnärer. Mer information kommer!

 

 

Gilla uppropet på Facebook!

KONTAKT för uppropet:

Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum
073-803 94 93

Maria Rydén, ordförande Danscentrum

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film
070-585 22 83

Grafikhuset