bild Uppropet
bild Uppropet

Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet fortsätter det gemensamma uppropet för den fria scenkonsten. Organisationerna lyfter fem punkter som måste förbättras för den fria scenkonsten.

Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud. Den samspelar både med den institutionella och den kommersiella scenkonsten och utgör en kraft för förnyelse och utveckling av hela kulturlivet och samhället i stort.

Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare samhällsgemenskap. De fria scenkonstaktörerna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en avgörande roll i detta arbete. Men för att det ska vara möjligt krävs resurser och långsiktig planering.  De offentliga stöden ligger inte i nivå med verksamheternas faktiska behov.

Upprop för den fria scenkonsten, är ett samarbete mellan Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film, där de tre organisationerna sedan 2014 arbetar tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för den fria scenkonsten.

Arbetet får inte stanna upp. Det krävs en fortsatt diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar, men också om den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Vi har som underlag lyft fram fem punkter:

  1. Fördubbla anslagen
  2. Värna den konstnärliga friheten
  3. Scenkonst till alla barn och unga
  4. Professionell scenkonst kräver professionell ersättning
  5. Förbättra yrkesvillkoren

Läs mer om punkterna i Upprop-for-den-fria-scenkonsten.

Vi välkomnar alla att delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid. Det är hög tid att gå från ord till handling!

– Vi kommer att hålla på som ett gökur, som Teatercentrums dåvarande ordförande Jenny Forslund uttryckte det i Arbetet 21 april 2016.

Brandtal för den fria scenkonsten

Ett av våra Upprop hölls under Almedalsveckan i Visby 2017 och inleddes med två bejublade brandtal med Karin Kickan Holmberg, Teatercentrum/Unga Roma, och Amanda Billberg, Danscentrum Norr.
För alla er som inte var med i Almedalen, och alla er som vill påminna er om innehållet i talen, går det att ta del av brandtalen i text här.

Kommande Upprop:

uppdateras löpande

Upprop för den fria scenkonsten – mingel, 17 maj 2019 kl.16:00
Scenkonstbiennalen i Sundsvall/Härnösand, Quality Hotel Sundsvall

Välkommen att mingla med oss och delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid! Vi bjuder in några aktörer inom den fria scenkonsten att sätta igång diskussionen, med deras perspektiv de villkor de verkar under. Mer information kommer.

Gilla och följ uppropet på Facebook!

 

TEATERCENTRUMS KONTAKT för uppropet:

Lovisa Pihl, ordförande
lovisa.pihl@teatercentrum.se, 0706 47 94 29

Grafikhuset