scenkonst
scenkonst


Teater- respektive Dansbiennalen har blivit ett och programmet för den första Scenkonstbiennalen är öppet för bokning sedan den 15 februari till och med 15 april.

Teatercentrum medverkar i programmet med Mentor Room, en workshop efter modell av producent Lene Bang, som initierade The Mentor Room vid IETM-mötet i Köpenhamn 2012. Mentor Room utvecklas inom ramen för IETM-nätverket och vidare. Vid Scenkonstbiennalen i Jönköping erbjuder Mentor Room en timmes exklusivt kollegialt mentorskap, som bygger på ömsesidigt lärande i förtroende, där såväl mentorer som deltagare får nya perspektiv.

Medverkar i biennalprogrammet gör också Teateri, medlem i Teatercentrum med hemmascen i Jönköping. Teateri spelar sin föreställning Det värdefulla. I samband med Scenkonstbiennalen passar Teatercentrum på att samla medlemmarna till Riksdeltagarmöte, Arbetsgivarforum och informella frukostsamtal.

Mer information och anmälan till Teatercentrums workshop Mentor Room, finns här.

Scenkonstbiennalen pågår den 21-26 maj 2013. Hela programmet och övrig information finns här.

Grafikhuset