Bli vår kollega i många samarbeten – och vår kontorsgranne i Stockholm!

Danscentrum söker verksamhetsledare

Danscentrum är en rikstäckande centrumbildning som verkar för att förbättra och stärka villkoren inom utominstitutionell dans- och koreografi. Verksamheten bedrivs med stöd från Kulturrådet och arbetets inriktning fastställs av en styrelse bestående av representanter från medlemsorganisationerna Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd. Verksamhetsstödet från Kulturrådet är kopplat till ett arbetsförmedlande uppdrag som innebär att Danscentrum aktivt arbetar för att områdets arbetsmarknad ska expandera. Sedan 2006 är Danscentrum även sina juridiska medlemmars arbetsgivarorganisation och har slutit kollektivavtal med Teaterförbundet.

ARBETSUPPGIFTER

Som verksamhetsledare bedriver du ett aktivt påverkansarbete för att utveckla den utominstitutionella danskonstens villkor. Du skriver yttranden, remissvar, bidragsansökningar och redovisningar. Du är sammankallande i möten för medlemsorganisationernas verksamhetsledare och organisationens olika arbetsgrupper samt drivande i det gemensamma arbetet med att omvandla Danscentums visioner och mål till handlingsplaner och relevanta aktiviteter.

Hela utlysningen och kontaktuppgifter här >>>

danscentrum.se

Grafikhuset