Vi är väldigt glada över att Clownronden den 23 april tilldelades Hillesgårdspriset för Medmänsklighet 2013. Priset och dess prissumma på 50 000 kronor togs emot av Kajsa Bramsvik och clownerna Dizi och Bönan.

Motiveringen löd:

 

”Clownronden fick priset för att de på våra skånska barnkliniker genom sin clownkonst, värme och empati sprider en ofantlig glädje bland sjuka barn och får dessa att skratta och för en stund komma bort från sin sjukdomssituation, och för att de är goda medmänniskor i ordets sanna bemärkelse.”

 

Hillesgårdspriset har instiftats av skådespelerskan Eva Rydberg och Hillesgårdens förvaltare Greger Sjögren. I år är det åttonde gången det delas ut. För mer information om Hillesgårdspriset besök deras hemsida, eller Clownrondens hemsida.

Grafikhuset