clownronden2
clownronden2

 

Clownronden är en grupp sjukhusclowner som består av professionella artister som är specialutbildade för att arbeta med sjuka och funktionsnedsatta barn och ungdomar. Varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Landskrona.

Deras syfte är att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus och liknande vårdinstitutioner möjlighet att möta och använda sig av humor, skratt, drömmar och fantasi.

Under 2004-2007 genomförde Clownronden ”Salutprojektet” med syfte att utveckla metoder för clownkommunikation med sjuka barn, deras anhöriga och vårdpersonal. Ordet salut kommer från salutogent som beskriver det man blir frisk av, att jämföras med patogent som istället beskriver det man blir sjuk av.

Clownrondens övertygelse är att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och vara vägledande vid alla beslut som rör barnen för att uppnå bästa hälsa, sjukvård och rehabilitering, men framför allt för att ge barn möjlighet att leva och utvecklas oavsett prognos!

Clownronden var först i Sverige med ett pilotprojekt inom äldrevården, på fem äldreboenden i Vellinge kommun 2008-2009. Under 2013-2014 genomförde Clownronden ett nationellt projekt ”Clowner i demensvården”, tillsammans med etablerade sjukhusclowngrupper i bl a Stockholm och Göteborg.

Jag tyckte ni var roliga och tramsiga. Jag skrattade mycket. Det är synd att ni inte är på sjukhuset varje dag. Ha det så bra. Kram. Elizabeth”

För mer information om pågående projekt: clownronden

 

Grafikhuset