teaterstraket
teaterstraket

– Det ligger ju fruktansvärt många teatrar längs med den här gatan!

Detta utbrister Emil Klingvall från Teater Jaguar under ett av Teatercentrums utvecklingsmöten 2010. Gatan han syftade på var Karl Johansgatan med förlängning mot Järntorget och Hagakyrkan, där det ligger inte mindre än 10 teaterscener som utövar professionell teaterkonst. Stråket har i och för sig alltid funnits där, men alla har kanske inte hittat dit.

Så Teatercentrum och medlemsteatrarna i västra regionen har tagit fasta på den teaterkonst som redan finns här och valt att lyfta fram den under ett samlat namn: Teaterstråket.

Invigningen sker klockan 13.00 på Stora Teatern, torsdagen den 21 mars.

Nästan tusen föreställningar varje år

Om vi följer spårvagnlinjerna 3 eller 9 från Chapmans Torg till Hagakyrkan kan vi enkelt ta oss till någon av de tio teatrarna för att från morgon till kväll besöka en av de nära tusen föreställningar som varje år spelas på Teaterstråkets scener. Här kan man botanisera bland allt från nyskriven barnteater till klassisk dramatik eller ta del av workshops, seminarier och mycket annat som anordnas av teatrarna.

Vid varje spårvagnshållplats utmed stråket kommer det från den 21 mars finnas teatermasker som indikerar att du befinner dig på Teatestråket. Under dessa kommer det finnas tydliga skyltar med information om de närliggande teatrarna och hur man tar sig dit. Även en hemsida lanseras från detta datum på www.teaterstraket.se där man kan ta del av det aktuella utbudet som framförs på Teaterstråkets scener.

Erik Åkerlind från Göteborgs Dramatiska Teater säger:

– Vi vill genom Teaterstråket synliggöra en del av Göteborgs sprakande och vitala kulturliv som kanske inte alltid får plats i turistbroschyrerna, men som i allra högsta grad bidrar till att göra Göteborg till en av de mest intressanta teaterstäderna i Sverige.

Kulturpunkten

Teaterstråket samarbetar även med Göteborgs Stads och Stora Teaterns ”Kulturpunkten”, som kommer att lanseras efter sommaren. Ambitionen med denna satsning är att samla biljettförsäljningen till all fri kultur i Göteborg på ett ställe, kulturpunkten.nu. En biljettkassa kommer också att inhysas i Stora Teaterns vackra foajé, dit man kan gå för mer information om stadens fria kulturutbud.

Teaterstråket stöds av Näringslivsgruppen, Göteborg & co och Göteborgs Stads kulturnämnd.
www.teaterstraket.se (från och med 20/3)

Grafikhuset