Bli medlem

Medlemskap kan sökas av fri professionell teater, juridisk person, som yrkesmässigt utövar fri teaterkonst.


Kollektivavtal
Medlemsteatrar ansluts till gällande kollektivavtal mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar. Genom detta ansluts teatern även till försäkringar i bolaget FORA vilket ger tillgång till kostnadsfri verksamhets- och kompetensutveckling genom Trygghetsrådets TRS.

Rådgivning och gemenskap
Teatercentrum är ett arbetsgivarstöd för medlemsteatrarna, som också regelbundet bjuds in till regionala forum och erfarenhetsutbyten med andra fria professionella teatrar. Medlemsteatrar får även tillgång till juridisk rådgivning via Teatercentrums serviceavtal med Arbetsgivaralliansen.

Förmedling
Medlemsteatrar får möjlighet att delta i utbudsaktiviteter och andra marknadsföringsaktiviteter som arrangeras i Teatercentrums regi. Genom medlemskapet bjuds teatrarna också in att medverka vid biennaler, festivaler och annan verksamhet.

Påverka
Teatercentrums uppgift är förutom att vara ett arbetsgivarstöd även att vara de fria teatrarnas röst i det kulturpolitiska samtalet. Medlemsteatern har rösträtt vid Riksdeltagarmöte och Kongress. Genom medlemskapet ges möjlighet att delta i och utforma Teatercentrums kultur- och arbetsmarknadspolitiska arbete liksom den kurs- och utbildningsverksamhet som bedrivs.

FAKTA MEDLEMSTEATER

Ansökan om nytt medlemskap skall ske skriftligen till Teatercentrums styrelse.

Medlemskapet gäller 1 april-31 mars och förnyas automatiskt under förutsättning att teatern årligen erlägger medlemsavgift och rapporterar uppgifter om föregående verksamhetsår.

Avgiften är för närvarande 6 000 kronor per år

Teatern ska utse och skriftligen anmäla en representant med arbetsgivaransvar samt en suppleant. Dessa utövar medlemskapet i Teatercentrum. Representantskapet gäller ett medlemsår i taget.