Anpassad bibu.se orange
Anpassad bibu.se orange

Bibu – nationell scenkonstbiennal för barn och unga AB söker VD/Verksamhetsledare då vår nuvarande VD önskar gå vidare i sitt yrkesliv.

Bibu söker dig som kan leda och utveckla Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik.

bibu är en nationell och internationell scenkonstbiennal för barn och unga. bibu presenterar stark, innovativ, nyskapande och experimentell scenkonst från hela världen och erbjuder ett omfattande seminarieprogram. bibu är en inspirationskälla för alla som arbetar med scenkonst för barn och unga. bibu arrangeras vartannat år.

Bibu AB är ett offentligt finansierat aktiebolag som ägs till lika delar av Svenska ASSITEJ och Teatercentrum.
Läs mer här.

VD/Verksamhetsledare för bibu är huvudansvarig för biennalens genomförande, söker finansiering, tar fram och följer upp budget samt svarar för löpande ekonomiarbete tillsammans med bolagets ekonom. Att synliggöra och marknadsföra bibu är en central uppgift i uppdraget. VD/Verksamhetsledaren har fokus på att utveckla bibu:s delaktighet i kulturlivet för barn och unga och initierar, upprätthåller och utvecklar nätverk. VD/Verksamhetsledare administrerar och leder juryns urvalsarbete och planerar seminarieprogram.

Tjänsten är på heltid och avser ett förordande till 31 december 2018 med möjlighet till förlängning.
Tillträde: 2017-01-01 eller enligt överenskommelse
Tjänsten är placerad i Helsingborg.

Ansök: senast söndag 25 september till jobb@bibu.se

Läs hela utlysningen här.

Grafikhuset