Anpassad bibu.se orange
Anpassad bibu.se orange

 

Välkommen till bibu – Sveriges viktigaste mötesplats för, med och om professionell scenkonst för barn och unga

 

bibu i Helsingborg är en offentlig scenkonstbiennal och ett branschmöte där människor i yrket eller på sin fritid kan uppleva och ta del av aktuella föreställningar och projekt inom scenkonst för barn och unga.

Vartannat år utser och presenterar bibu svenska och internationella föreställningar som på ett eller annat sätt
ger exempel på den samtida scenkonstens tongivande eller konstnärligt intressanta teser och tillvägagångssätt.

bibu är en kunskapsbyggande mötesplats för alla som kommer i kontakt med eller verkar för scenkonst för barn och unga i Sverige och utomlands. Nästa biennal arrangeras i Helsinborg 2018, välkommen då!


Juryns val skapar utbudet på bibu

 

Föreställningsurvalet till bibu görs av en fristående jury som tillsätts inför varje biennal. Urvalet kan omfatta teater, dans och koreografi, performance, samtida circus, mim, dockteater och fler aktuella konstnärliga uttryckssätt inom scenkonsten.

Urvalet till bibu är att betrakta som juryns förslag på vad som pågår inom scenkonstområdet för barn och unga just nu, och gör inte anspråk på att vara ett representativt fönster mot allt det som skapas och pågår inom fältet. Juryns arbete samordnas av VD för Bibu AB och bedrivs i mötesform, fysiskt eller digitalt.

Hitta till juryn 2018 här.


Bibu AB ägs av Teatercentrum och Svenska Assitej

 

Bibu AB är bolaget som driver bibu ägs till lika delar av Teatercentrum och Svenska Assitej.
Bolagets styrelseordförande är Lisbeth Morin, Malmö.

Scenkonstbiennalen bibu genomförs av Maria Ragnarsson, VD, Bibu AB.
Under biennalår sker arbetet i samarbete med ett biennalteam av projektanställda.

Ledamöter i Bibu ABs styrelse för Teatercentrum är Anders Widell, vice ordförande i styrelsen för Bibu AB samt producent vid Månteatern, Lund samt Christina Degerström, verksamhetsledare, Teatercentrum Norra, Umeå.

För Svenska Assitej sitter Bengt Andersson, konstnärlig ledare Riksteatern och Anna Berg, dramaturg.
Externa ledamöter är Astrid Assefa, skådespelare samt Niklas Hald, STDH.

Hitta till styrelsen här.


Till bibu.se

 

Grafikhuset