Anpassad bibu.se orange
Anpassad bibu.se orange

 

Välkommen till bibu – Sveriges viktigaste mötesplats
för, med och om professionell scenkonst för barn och unga


bibu
i Helsingborg är en offentlig scenkonstbiennal och ett branschmöte för scenkonst för barn och unga. Vartannat år utser och presenterar bibu svenska och internationella föreställningar som exemplifierar
den samtida scenkonstens tongivande idéer och tillvägagångssätt. bibu är en kunskapsbyggande mötesplats för alla som kommer i kontakt med eller verkar för scenkonst för barn och unga i Sverige och utomlands.
Nästa bibu arrangeras i Helsingborg den 16-19:e maj 2018. Välkomna!


Tema Friktionskraft på bibu 2018

Under rubriken Tema Friktionskraft presenterar Teatercentrum fyra icke juryvalda föreställningar på bibu
och analyserar dessa ur ett mångfaldsperspektiv i ett påföljande publiksamtal, med stöd av ett nyskapat analysverktyg som erbjuder ett frågebatteri och syftar till att frilägga konstnärliga och produktionsbundna val. Analysverktyget lanseras och tillgängliggörs för alla intresserade i samband med biennalen.

Varje föreställning har producerats av en fri teater och medlem i Teatercentrum.
Föreställningsurvalet har lottats fram.

Program
GEST Gothenburg English Studio Theatre Offline (högstadiet)
Skuggteatern Åskådaren (mellanstadiet)
Teater JaLaDa Tyst (lågstadiet)
Big Wind Bak-å-fram-på (förskola)

Teatercentrum genomför Friktionskraft 2017-2018, ett projekt för ökad mångfald på det fria teaterområdet
med stöd av Postkodlotteriets kulturstiftelse. Läs mer här.


Mer om juryn och juryns urval

Föreställningsurvalet till bibu görs av en fristående jury. Hitta till juryn 2018 här. Urvalet till bibu är att betrakta som juryns förslag på vad som pågår inom scenkonstområdet för barn och unga just nu, och gör inte anspråk på att vara ett representativt fönster mot allt det som skapas och pågår inom fältet. Juryns arbete samordnas
av VD och bedrivs i mötesform, fysiskt eller digitalt. Den som vill föreslå en produktion till juryn skickar ett mejl med aktuell länk till ingrid@bibu.se eller använder förslagsfunktionen på bibus hemsida.


Mer om Bibu AB

Bibu AB är bolaget som driver bibu ägs till lika delar av Teatercentrum och Svenska Assitej.
Bolagets styrelseordförande är Lisbeth Morin, Malmö.
Scenkonstbiennalen bibu genomförs av Ingrid Fransson, VD, Bibu AB.
Vartannat år projektanställs även ett antal medarbetare till bibu biennalteam.

Ledamöter i Bibu ABs styrelse för Teatercentrum är Anders Widell, vice ordförande i styrelsen för Bibu AB samt producent vid Månteatern, Lund samt Christina Degerström, verksamhetsledare, Teatercentrum Norra, Umeå. För Svenska Assitej sitter Bengt Andersson, konstnärlig ledare Riksteatern och Anna Berg, dramaturg. Externa ledamöter är Astrid Assefa, skådespelare samt Niklas Hald, STDH.

Hitta till styrelsen här
Till bibus hemsida!

 

Grafikhuset