Barnteaterakademin
Barnteaterakademin

Barnteaterakademin har har fått ett nytt treårigt uppdrag från Göteborgs Stad. Uppdraget innebär bland annat att akademin ska stimulera produktion av ny dramatik för barn och unga. Sedan många år sitter Teatercentrum med i Barnteaterakademins styrgrupp, och har vid flera tillfällen samarbetat kring arrangemang.

Barnteaterakademin har för övrigt just lanserat sin senaste bok, en antologi om devising. Samtal om devising ställer frågor kring hur vi definierar dramatik och vem som äger rättigheterna till de verk som skapas kollektivt. Boken presenterades den 5 december på Masthuggsteatern i Göteborg. För mer information om antologin: info@barnteaterakademin.se

Grafikhuset