ostg
ostg

 

LÅT BARNEN BESTÄMMA ÖVER KULTUREN – Fria teatrar i Östergötland vill att barn och unga ska få större inflytande över kulturen.

Årets kulturkonferens som arrangeras av Regions Östergötland tar upp diskussion om barn och ungas rätt att vara delaktiga, möjligheter att påverka och få makten: ”Det handlar om att långsiktigt förändra strukturerna och ett arbete där alla involveras, inte bara de personer som barnen möter direkt.”

Men hur ser det ut?

Östergötland är en rik region. Där finns många olika professionella aktörer som arbetar för att barn och unga ska få ett rikt kulturutbud. Och det finns ett stort utbud av scenkonst. Men barn och unga måste också få större inflytande över efterfrågan och möjligheter att uppleva kultur!

Teatercentrum Östra har i samarbete med Region Östergötland – som står bakom årets kulturkonferens på Arbetets museum ­– gjort att sammanställning över vad de fria teatrarna i regionen gör för barn och unga.

2014 spelade de fria teatrarna i Östergötland över 600 föreställningar. De nådde en publik på 55 000 personer. Det är väldigt många med tanke på att regionen inte satsade mer än 600.000 kr.
Statens kulturråd ger som jämförelse drygt 50 miljoner i stöd till fria teatrar. Ingen av de fria teatrarna som ingick i studien uppgav att de hade några bidrag från Kulturrådet under 2014. Kommunerna bidrog med 1 000.000 kr

Den absolut största ”bidragsgivarna” var teatrarna själva. De spelade in över 6 000.000 kr. Där drygt 3 600.000 kr, var för fakturerade föreställningar. Det vill säga föreställningar som med stor sannolikhet spelades för barn och unga runt om i Östergötland. Lägger man också till de utifrån turnerande teatergrupperna så blir den totala andelen publik ännu högre.

Regionens teatergrupper skulle dock kunna nå så många fler …

Här är Teatercentrums fem punkter till gagn för barn och unga och den fria scenkonsten i Östergötland:

Regionala verksamhetsbidrag som kan sträcka sig över flera år
– Stärker den konstnärliga kvaliteten och kontakten med publiken över tid

Utvecklingsmedel som uppmuntrar förändring och innovation
– Främjar ett öppet och demokratiskt samhälle och en möjlighet till konstnärlig forskningen som påverkar samhället och kulturens roll.

Stärk samverkan mellan de fria aktörerna och de regionala institutionerna
– Det ger mer regional kultur. Det vill säg mer kultur till barnen

Översyn med fokus på fria kulturens roll i respektive kommun
– De fria teatrarna är verksamma i samtliga kommuner men i hur stor omfattning?

Inför en barnkulturgaranti som också garanterar barns inflytande över kulturen
– Det finns färdiga och bra förslag. Nu är det dags att politikerna bestämmer sig …

Vi hoppas att Region Östergötland kommer att vara en stark kulturregion för alla.

Fria teatrar i Östergötland som ingått i studien är: Teater Imba, Norrköpings Teaterkompani, Teater Pelikanen, Magicom HB, Papanella berättarteater,Teater Fenix, Vadstena Nya Teater, Musikteater Gulasch, Svartå Soffteater och Shakespeare på Gräsgården. Det är något färre antal teatrar än som redovisades i en liknande sammanställning för 2013.

 

 

Read
Grafikhuset