TRETEx6
TRETEx6

Under två dagar i oktober bjöd festivalen TRETE återigen på ett rikt smörgåsbord av teater för barn och unga. Arrangemanget ägde rum den 23 och 24 oktober i N3-huset i Trollhättan, som totalt besöktes av ca 800 barn i olika åldrar. På scenerna stod fria teatrar som alla är medlemmar i Teatercentrum. Under den intensiva festivalen spelades inte mindre än 19 föreställningar. Även regionala arrangörer tog del av utbudet.

En av festivalens höjdpunkter var ett seminarium med David Saar från organisationen Childsplay i Arizona. Childsplay började som en fri teatergrupp på 70-talet, men har nu växt till en angelägenhet för hela delstaten Arizona, med ett imponerande teaterhus i Tempe som bas. David Saar pratade om hur viktigt det är att teaterberättelser för barn inte väjer för svåra frågor, samt att hög konstnärlig kvalitet måste vara en självklarhet.

TRETE arrangeras av Teatercentrum och N3 Kulturbyrå i Trollhättan. Arrangemanget stöttas av Västra Götalandsregionen. Nästa festival äger rum i oktober 2015.

 

Grafikhuset